Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.
pakhus53 lokalplan close

Lokalplan for en etage mere på Pakhus 53

Pakhus 53 på Sundmolen kan få en højde på 20 meter, hvis ny lokalplan for erhvervsbyggeriet vedtages.

Flere lokale beboere skriver i høringssvar, at byggeriet bliver for tæt, og at den ekstra etage vil giver mindre lys og udsigt.

By & Havn ønsker at forhøje Pakhus 53 ud mod Orientbassinet med en påbygning i én etage på det eksisterende toetagers pakhus, og et lokalplantillæg for ombygningen har netop været i høring. Se lokalplantillægget her.

Det eksisterende pakhus er udpeget som bevaringsværdigt i Lokalplan 524 for Sundmolen, men indeholder muligheder for påbygninger. Teknik- og Miljøforvaltningens fagudvalg for byplan, miljø og teknik bakker op om forslaget, som nu skal endeligt vedtages i Teknik- og Miljøudvalget.

pakhus53 lokalplan viewVisualisering af hele Orientkaj. De hvide klodser er fremtidigt byggeri. Kilde: Sundmolen i Nordhavn tillæg 2 – lokalplanforslag.

.

 

Gener for beboerne
Flere naboer til Pakhus 53 har indsendt høringssvar, og de er stort set alle kritiske over for udvidelsen af pakhuset. 

“Denne udvidelse af erhversarealerne i pakhuset, vil være en forringelse af de nærliggende lejligheder på Sundmolen. En forhøjelse er pakhusene vil tage udsigt og giver gene til de nærliggende lejligheder,” skriver f.eks. Jakob Kristensen, som ikke forstår hvorfor der skal være mere erhvervsbyggeri netop på Sundmolen:

“Såfremt at man ønsker at udvide kontorarealler i byen er der masser muligheder for udvidelser i Nordhavn og masser af igangværende byggeprojekter der vil kunne imødekommende virksomheder øget pladsbehov. 

Gener overfor borgerne på Sundmolen bør vægtes højere end at øge erhversarealet på Sundmolen.”

Mindre udsigt til himmel
Gethin Hodges er bekymret for, at påbygningen vil få betydning for fællesterrasssen på hans ejendom, hvis bygningshøjden bliver 20 meter. 
“Det vil betyde, at områdets tæthed øges og desværre også med skyggevirkninger, særligt om morgenen, udsigt og ‘himmel’ der forsvinder.”

Erik Balleby Jensen mener at en række lejligheder vil få mindre lysinfald.
“En række lejligheder på Sundmolen har i forvejen fået reduceret udsigten, idet der blev givet dispentation til BIG om at bygge 30% højere på spidsen af Sundmolen (hvorefter BIG slettede sin planlagte kælderetage),” skriver beboeren, som også tilføjer, at der i Nordhavn (og Sundmolen) i forvejen er bygget tæt. Også på sydsiden af Sundmolen, hvor Kronløbsøen vil reducere udsigt og lysinfaldet i en række lejligheder. 

Ønsker toiletter og solceller
I høringsfasen har også Østerbro Lokaludvalg indsendt høringssvar, hvor udvalget hilser planen velkommen. Dog ser man gerne at der etableres offentligt tilgængelige toiletter, herunder handicaptoiletter, i bygningen. Og at minimum 50 procent af tagfladen dækkes af solceller.

By & Havn er i øjeblikket ved at renovere og ombygge i alt tre pakhuse på Sundmolen til moderne erhvervslejemål.

Close

Translate »