Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.
pakhus53 lokalplan close

Lokalplan for Pakhus 53 udskydes

Lokalplan for Pakhus 53 på Sundmolen er skubbet cirka et halvt år. Københavns Kommune vil undersøge om der skal skæres i antallet af parkeringspladser. Forsinkelsen betyder at tidsplanen skrider for kanalen og broen midt på Sundmolen.

By & Havn er har tømt Pakhus 53 og afventer et lokalplantillæg, så de kan gå i gang med at omdanne pakhuset til et moderne erhvervslejemål. By & Havn ønsker bl.a. at forhøje huset ud mod Orientbassinet med en overbygning i én etage (Se lokalplantillægget her).

pakhuse oversigt collageMen Teknik- og Miljøforvaltningen har nu meddelt, at de ønsker at undersøge om der kan være færre parkeringspladser tlknyttet Pakhus 53, og de undersøgelser ventes at tage seks måneder. Den endelige lokalplan kan dermed først vedtages i marts 2023. Det skriver By & Havn i sit nyhedsbrev for Sundmolen.

Den udskudte byggestart skubber samtidig til tidsplanen for en række andre projekter, da de først kan gå i gang, når byggepladsen rundt om pakhuset er fjernet:
– Kanalen midt på Sundmolen (kanal 02) og tilhørende bro (bro 10) skubbes et halvt år, og arbejdet forventes nu at være afsluttet medio 2025.
– Det grønne forløb syd for pakhus 53 skal også vente på at byggepladsen ved pakhus 53 er fjernet, men her kan der kortes tre måneder af forsinkelsen, så det er klar til brug i andet kvartal af 2025.  

Byrum
Nyhedsbrevet fortæller også, at planlægningen af den tredie og sidste udvidelse af byrummet ved den nuværende parkeringsplads på Sundmolen er i gang. Der er nedsat en følgegruppe med lokale beboere. Gruppen har besluttet, at aktiviteterne i næste fase skal målrettes større børn og unge,sundmolen byrum 2781 ligesom følgegruppen har prioriteret det højt at få loop stubkaj 2980græs på en del af området. Den sidste udvidelse af det midlertidige byrum forventes at være klar inden årsskiftet.

Legeredskaber
I februar bliver der opsat permanente legeredskaber på Sundmolen. GF Sundmolen har godkendt følgegruppens forslag om, at der opsættes et legehus og en hængekøje på striben tættest på boligerne, hvor sandkassen også er. Redskaberne er bestilt, men lange leveringstider gør, at de først opsættes i februar 2023.

Cykel- og gangsti
Hvad angår det Det grønne loop mellem Århusgadekvarteret og Sundmolen, så bliver den manglendde del på på Glückstadtsvej etableres fra 1. november 2022 til 1. juli 2023. Stiforløbet kommer til at bestå af en bred, dobbeltrettet cykelsti og et fortov med træer langs kanten, ligesom det kendes fra de andre dele af Det grønne loop i Århusgadekvarteret og foran Orientkaj metrostation. Der bliver også plantet klatreplanter langs metroafskærmningen, så den i fremtiden bliver en grøn væg.
Mens arbejdet står på, kan man ikke bruge stien. Derfor skal cyklister og fodgængere køre via Sundkrogsgade indtil årssskiftet, hvorefter der åbnes der for fodgængere langs Stubkaj, så snart anlægget af byrummet omkring bygningen på Stubkaj er færdigt.

Pakkebokse
Der er også kommet to pakkebokse på Sundmolen. 5. oktober åbnede en Budbee pakkeboks ved siden af Instaboks på det nordøstlige hjørne af Pakhus 54.

By & Havn er ved at planlægge et stort Nabomøde om hele Nordhavn i november Hvis der er nogle særlige emner man ønsker at der skal tages op, kan man sende forslag til esr@byoghavn.dk

Close

Translate »