Selvbetjening for abonnenter

Gå til Selvbetjening I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.
lynetteholm skovbryn

Lynetteholm i Landsretten nu

Om nogle uger risikerer Lynetteholm at blive sat på hold i flere år. Det håber organisationen Klimabevægelsen, som har hevet By & Havn i Landsretten, og vil have stoppet Lynetteholm-projektet her og nu. Retssagen startede 22. november.

Klimabevægelsen er Danmarks største sammenslutning af klima-græsrodsbevægelser, som ifølge sin egen hjemmeside arbejder for “at modvirke menneskeskabt global opvarmning og oplyse om dens årsager og konsekvenser”. Alligevel vil bevægelsen have stoppet stormflodsprojektet Lynetteholm hurtigst muligt.

22. november startede behandlingen af organisationens sag mod By & Havn i Landsretten, som skal behandle to klagepunkter:

  • Lynetteholm kommer til at ødelægge vandgennemstrømningen i Øresund, fordi øen bygges ud i den relativt dybe sejlrende Kongedybet.
  • Lynetteholm er vedtaget uden at der er lavet en strategisk miljøvurdering af det samlede projekt inklusive vejforbindelser, metro og byggeri.

Klimabevægelsen har krævet at sagen får opsættende virkning. Det vil sige at alt byggeri skal stoppes, indtil der foreligger en kendelse fra Landsretten, hvilket kan tage måneder, måske år. Der vil blive afholdt retsmøder i de kommende uger, og i januar vil det blive afgjort, om sagen får opsættende virkning. Det sker samtidig med, at arbejdet med at anlægge Lynettehom går ind i den såkaldte Fase II.

lynetteholm birdeye

Lynetteholms virkning på vandgennemstrømingen i Øresund har længe været til debat. En EU-konvention fra 1991 kræver, at der foretages en høring blandt alle de lande, hvor miljøet kan blive påvirket af et anlægsprojekt i et andet land. Men By & Havn og Transportministeriet mener, at Lynetteholms påvirkning af vandgennemstrømningen vil være minimal — maksimalt 0,25% — og at det derfor ikke er nødvendigt at høre Østersølandene. Dét tal er Dansk Hydraulisk Institut tidligere nået frem til, og senere bad By & Havn det hollandske firma Deltares om at verificere tallet — hvilket det gjorde. Alligevel er konklusionen blevet kritiseret for at være bestilt på forhånd af By & Havn. Klimabevægelsen vil nu have retten til at bestemme, om Østersølandene har krav på en høring på baggrund af Lynetteholms miljøpåvirkning af andre lande.

Lynetteholms miljøkonsekvensvurdering har også længe været omstridt. Her mener kritikerne, at man ikke kan dele hele visionen for Lynetteholm op i mindre bidder, og dermed undgå en samlet, strategisk vurdering af hele projektets indvirkning på miljø og klima: Både hvad angår byggefasen, infrastrukturen, boligbyggeri mv. By & Havn og Transportministeriet mener, at dét er i orden at dele projektet op, fordi alt det der senere skal bygges på halvøen stadig blot er en vision for fremtiden — mens anlæggelsen af selve øen er et reelt, håndgribeligt projekt i nutiden. Klimabevægelsen mener omvendt at det er et brud på den såkaldte Aarhus-konvention, der kræver en rapport for hele det samlede projekt.

Du skal have abonnement for at læse denne artikelFå adgang til Nordhavn Avis - Første måned på gratis prøve

Close