Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.
lynetteholm birdeye

Kinderægget Lynetteholmen

‘Kinderægget’ Lynetteholmen har flere end 3 overraskelser. Mindst 5. Nu går planlægningen af metro og ringvej i gang.

Lynetteholm projektet har fået kælenavnet ’Kinderægget’. Den kommende ø ud for Nordhavn har nemlig hele tre hovedformål: Øen skal sikre København mod stormflod. Samtidig med flere boliger. Og også give hovedstaden et sted at komme af med sin overskudsjord fra andre byggeprojekter.

Men Kinderægget rummer flere overraskelser. Nemlig de to store infrastrukturprojekter som Lynetteholmen, også baner vejen for.

I den netop vedtagne aftale om ny infrastruktur i Danmark frem mod 2035 er en forlængelse af Nordhavnstunnellen videre til Lynetteholmen medtaget. Den skal en dag blive til en østlig ringvej, der forbinder Helsingørmotorvejen i nord med Øresundsmotorvejen i syd. Det sidste stykke anlagt som sænketunnel øst om Amager. 

I aftalen om infrastrukturen er det også vedtaget, at der skal bygges en metroforbindelse fra Østerport over Refshaleøen til Lynetteholm. Der er tale om den dyreste af de foreslåede linieføringer. 

lynetteholm skovbrynVisualisering af Lynetteholmens østkyst (Arkitema, Tredie Natur, Cowi)

SF pressede SMV igennem
Der har længe været kritik af, at anlægsloven for Lynetteholmen blev vedtaget, uden at de store infrastrukturprojekter var nævnt i aftalen. Efter pres fra partiet SF blev det indføjet i aftalen, at der skal laves en  ‘Strategisk Miljøvurdering’ (SMV) – både af de store infrastrukturprojekter og af planerne om at bygge et boligområde til 35.000 mennesker på øen.
SMV’en skal også undersøge miljøpåvirkningerne af den dokport, der skal laves for at vandet kan holdes ude af havnen ved en stormflod. Endelig skal den  pege på mulige linjeføringer for supercykelstier og cykelruter gennem Lynetteholm og til andre dele af byen.
“Analyserne skal give os mulighed for at vælge de bedste løsninger for landets hovedstad, så Lynetteholm kan blive en integreret del af København”, sagde transportminister Benny Engelbrecht (S) da arbejdet gik i gang i juli. 

Stenrev og mere ålegræs
SF har understreget, at det er et krav fra EU, at der udarbejdes en SMV ved visse typer af større projekter, der vurderes at have indvirkning på miljøet. Og at regeringen selv må stå på mål for, at Lynetteholmprojektet overholder reglerne.
“Bordet fanger, når man laver en ‘Strategisk Miljøvurdering’. Så skal man også tage resultatet til sig og handle på det, sagde Anne Valentina Berthelsen (SF) til TV2 Lorry, da loven blev vedtaget i juni.
Udover SMV’en fik partiet også tilføjet at der skal anlægges et stenrev ud for Lynetteholmen på 15 hektar, og at genplantningen af ålegræs efter anlægsarbejdet, skal være dobbelt så stor som oprindeligt planlagt.

metro orange m5 vest

Mere metro
I den nyeste infrastrukturplan fra regeringen fremgår det, at der skal laves “VVM-undersøgelse og anlæg af en metroforbindelse fra Østerport over Refshaleøen og til Lynetteholm”. Linieføringen er kendt under navnet M5 Vest og er den dyreste af de undersøgte linieføringer – 6,5 mia. kroner vil den koste. M5 Vest vil fra Østerport bevæge sig til Refshaleøen og videre til to stop på Lynetteholmen. Her kan der bygges et metroservicecenter (CMC)ved endestationen. Men der kan også blive efterladt en blindtarm, så metroen senere kan blive ført videre nordpå mod Nordhavn. Linien kan også udbygges fra Østerport mod vest – blandt andet forbi Rigshospitalet – og eventuelt over Københavns Hovedbanegård og ud på Amager. (Illustration: Københavns Kommune)

Fakta
Sådan er tidsplanen for det videre arbejde med Lynetteholm:

– Efterår 2021: Borgerinddragelse og strategisk miljøvurdering sættes i gang
– Første halvår 2022-2024: Miljøkonsekvensvurdering (VVM) af henholdsvis metro og Østlig Ringvej samt analyse af cykelinfrastruktur.
– 2022: Selskabslov for Lynetteholm I/S
– 2024: Beslutning om etablering af metro- og vejinfrastruktur og fremsættelse af anlægslove 
– 2025-2045: Projektering, udbud og anlæg af infrastruktur 
– 2025: Masterplan for byudviklingen.

Du skal have abonnement for at læse denne artikelFå adgang til Nordhavn Avis - Første måned på gratis prøve

Close

Translate »