Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.
lynetteholm birdeye

Lynetteholmen vil støje mest de første 3 år

Forslag til lov om anlæg af Lynetteholm (L 220) blev 4. juni vedtaget af et bredt politisk flertal i Folketinget. Næste år starter spunsningen ved Refshaleøen. Det betyder at By & Havn kan gå i gang med at anlægge den nye halvø i Københavns Havn mellem Nordhavn og Refshaleøen.

Bag aftalen om Lynetteholmen står Socialdemokratiet, Venstre, SF, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative, Liberal Alliance og Inger Støjberg (løsgænger). 

Lynetteholm skal etableres af jord fra København og omegns anlægsprojekter, og med loven bemyndiges By & Havn til at anlægge et modtageanlæg til jord på Refshaleøen og en adgangsvej for jordtransporter til Lynetteholm via Prøvestenen. Dette er Fase 1 af projektet. I Fase 2 fortsætter etableringen af holmen på det største område over mod Nordhavn. Lynetteholms samlede areal bliver på 275 hektar, hvoraf en del bliver kystlandskab. By & Havn forventer, at Lynetteholms samlede landareal vil være opfyldt om cirka 30 år.

“Vi er klar til at trække i arbejdstøjet og vil fortsat have fokus på dialogen med københavnerne om Lynetteholm. Projektet er miljøvurderet og kvalificeret i samråd med landets førende eksperter og i dialog med københavnerne, og derfor har Folketinget i dag kunnet vedtage Lynetteholm på et veldokumenteret og oplyst grundlag”, udtaler Adm. direktør Anne Skovbro, By & Havn. 

Nyt råd
Modstanderne af Lynetteholmen har i anledning af vedtagelsen dannet ‘Lynetteholm Rådet’. Det består af organisationer og foreninger som er imod eller kritiske over for projektet. Medlemmerne tæller bl.a. Dansk Sejlunion, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, NOAH og Rådet for Bæredygtig Udvikling.
“Lynetteholm hastes igennem Folketinget i en proces, hvor sædvanlige krav til dokumentation, analyser og høringsprocesser tilsidesættes, og enhver protest overhøres. Regering, Folketing og Københavns Borgerrepræsentation har låst hinanden i en aftale uden borgerinddragelse. Der har aldrig været en reel drøftelse af, OM Lynetteholm er den rigtige løsning på de udfordringer, Lynetteholm påstås at løse”, skriver rådet i en erklæring.

Mest støj de første tre år
Anlæggelsen af Lynetteholms såkaldte perimeter vil være det mest støjende arbejde i projektet, og dette arbejde vil vare ca. 3 år, fra 2022 til 2025. Her vil der blandt andet være støj fra nedramning af pæle og spuns.

Hovedparten af nedramningen af spuns vil ske i Kronløbet, fra cirka midt på Kronløbet og ud mod Øresund. Her er afstanden til beboelsen på Sundmolen i Nordhavn 1,5 km. Dette arbejde vil foregå over en periode på ca. syv måneder i 2022-2023.

Det drejer sig om en cirka 1000 meter lang strækning, hvor der skal spunses på både yder-og inderside af perimeteren. Det er det eneste sted, hvor der skal spunses i forbindelse med Lynetteholms perimeter. Resten af den 7-8 kilometer lange perimeter anlægges med stensætninger.

Dog spunses der også for at anlægge en arbejdskaj ud for B&Ws tørdok (cirka 300 meter i alt). Arbejdet ventes udført i 2022 og varer cirka to måneder. Arbejdskajen skal blandt andet modtage overskudsjord, der kommer sejlende fra Ydre Nordhavn. Endelig skal der også spunses ved den klapbro som skal bygges henover indsejlingen til Margretheholm Havn (cirka 200 meter i alt). Arbejdet ventes udført i 2022 og varer cirka en måned.

By & Havn oplyser, at anlægsarbejderne vil blive gennemført med det mest støjsvage materiel. Nedbringning af spunsprofiler foretages typisk ved den mere støjsvage vibrering, hvorefter der efterfølgende kan skiftes til egentlig ramning for det nederste stykke, hvis jordmodstanden bliver for stor til vibrering.
Der i Københavns Kommunes gældende forskrift for anlægsstøj ikke fastsat en øvre grænseværdi for nedramning af spuns i anlægsarbejder, men forskriften anviser, at nedramning skal foregå i tidsrummet kl. 8-17. Støjgrænsen for andre anlægsarbejder er 70 dB i dagtimerne og 40 dB på andre tidspunkter.

Tidsplan for Lynetteholmen:

Etablering af Fase 1-område, herunder modtageanlæg og adgangsvej:
2021 (3.- 4. kvartal): Marine forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser
2021 (3. – 4. kvartal): Udbud af entrepriser
2022-2023: Udførelse af anlægsarbejder
2023 (1. kvartal): Drift af modtageanlæg, jordmodtagelse til Fase 1-område begynder 

Etablering af Fase 2-område 
2022-2023: Marine forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser
2022 (1.-2. kvartal): Udbud af entrepriser
2022 (3. kvartal) – 2025: Udførelse af anlægsarbejder
2025: Jordmodtagelse til Fase 2-område begynder 
2024-2035: Anlægsfase inkl. projektering for den overordnede infrastruktur.
2035-2070: Byudvikling på Lynetteholm.

Du skal have abonnement for at læse denne artikelFå adgang til Nordhavn Avis - Første måned på gratis prøve

Close

Translate »