Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.

Måske daginstitution ved Legehaven på Sundmolen

Indretningen af de grønne forløb på Sundmolen er gået i gang, men udformningen af Legehaven midt på molen er endnu ikke afklaret. Kommunen har mulighed for at placere en daginstitution på en del af arealet.

Det drejer sig om Legehaven, som skal være et centralt grønt byrum på byggefelt 5.07 mellem de to pakhuse 53 og 54 – hvor der i dag er parkeringsplads. Men lokalplanen giver mulighed for at etablere en daginstitution på en del af arealet. I så fald skal institutionens friarealer støde op til det grønne byrum. Der kan opføres et hegn, men der skal være adgang til institutionens friareal for beboere.

Københavns Kommune har endnu ikke besluttet, om man vil benytte sig af muligheden for at lave en daginstitlution på byggefeltet. Dert er også uklart, hvor stor en del af Legehaven institutionen og legepladsen kan lægge beslag på.

Det er ikke på nuværende tidspunkt besluttet af Københavns Kommune, om der skal anlægges en institution, og det er i sidste ende også Københavns Kommune, der afgør om legepladsen skal indhegnes eller ej, oplyser By & Havn til Nordhavn Avis.

Tegningerne af området viser forskellige afgræsninger af arealet, som KAN komme til at rumme en daginstitution. (Kilde: www.www.byoghavn.dk/nordhavn/sundmolen/)

Omfanget er usikkert
By & Havn har modtaget klager fra beboere på Sundmolen, som frygter at det grønne areal bliver formindsket med op til 80 procent. Sådan kan det se ud på de skitser, der er lavet af Legehavens indretning. Hertil svarer By & Havn, at tegningerne stammer fra infrastrukturprojekterne på Sundmolen, og på disse har vi netop kun angivet grønt, da vi ikke kender til institutionens ønsker om indretning af friarealerne hertil skriver By & Havn i en mail til avisen.

“Vi er endnu ikke bekendt med, hvor stor en procentdel af arealet, der vil/kan blive indhegnet, men vi vurderer at det er langt mindre end 80 procent, da en del af det grønne areal anlægges på en del af det sydlige byggefelt 5.07”, oplyser By & Havn.

Det vil under alle omstændigheder kræve en supplerende lokalplan, hvis der skal bygges på området. Dette gælder for alle de nordlige byggefelter på Sundmolen.

Hæk, gitter eller halvmur 
Lokalplanen bestemmer også, at friarealet til institutionen skal anlægges direkte i tilknytning til det grønne område, og  skal kunne anvendes af beboerne uden for institutionernes åbningstid. Der må gerne hegnes med hæk, åbent gitter/hegn, halvmur eller lignende i henholdsvis op til 0,8 og 1,3 meter og terrænet på det omgivende areal.

Anlæggelsen af det grønne forløb i øst-vestgående retning på Sundmolen er netop gået i gang, og de første etaper af projektet forventes færdige i april måned. 

Klubiensvej centralt på Sundmolen skal i følge Lokalplanen for Sundmolen omdannes til en kæde af haverum som et fælles gård-rum ned langs midten af Sundmolen. Etableringen begyndte vestfra i januar 2021. Det grønne forløb fra Glückstadtsvej til og med Legehaven forventes anlagt fra januar til april 2021.  Sundmolen får også to kanaler og fire broer. Broen ved Stubkaj skal være åben nu. Broen ved Glückstadtsvej skal åbne samtidig med det grønneforløb i april måned. Senere anlægges to broer over den kanal, som graves øst for pakhus 54.

Du skal have abonnement for at læse denne artikelFå adgang til Nordhavn Avis - Første måned på gratis prøve

Close

Translate »