Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.

Mere metro til Nordhavn er nu vedtaget

Et flertal på Københavns Rådhus har besluttet at Nordhavn skal have to ny metrostationer i 2030.

Syv partier er enige om at starte en forlængelse af Metrolinie M4 med to stationer: Levantkaj og Nordhavn C. Det skriver Københavns Kommune i dag i en pressemeddelelse.

Metrolinjen til Ydre Nordhavn forventes færdig i 2030. Den skal på sigt betjene de ca. 35.000 beboere og 28.000 arbejdspladser, som forventes for Nordhavn, når bydelen er færdigudviklet i 2062.

Mange mulige metroløsninger for Nordhavn har været diskuteret, blandt andet en forlængelse til Lynetteholm eller sågar til Sverige. Men politikerne fik i sidste ende valget mellem to forlængelser, som er anbefalet i en udredning lavet af Metroselskabet.

Og valget faldt på den ‘korte’ løsning med to stationer. Alternativet var at forlænge M4 med tre stationer (Levantkaj, Krydtogtskaj og Fiskerikaj).

Den blå linieføring giver en metrostation til det kommende bykvarter ved Levantkaj, hvor der skal bygges 4000 boliger. Næste stop bliver ved Tunnelfabrikken midt på Ydre Nordhavn. Den røde linieføring ville have givet metrostop til krydstogtturisterne smat ved Nordhavns sidste store byudviklingsområde ved Fiskerihavnen. (Illustration: Københavns Kommune)

Den blå linje koster 1,8 mia. kroner har i udredningen fra Metroselskabet en god driftsøkonmi og en høj score mht. pris og lav klimabelastning, men linjen betjener ikke Krydstogtskaj, og har lidt lavere passagertal end alternativet. Metroselskabets beregninger viser, at etablering af blå linje medfører ca. 23.000 flere passagerer i hele metrosystemet på et hverdagsdøgn i 2062. For de specifikke stationer viser beregningen, at ca. 4.000 vil stige på stationen v./Levantkaj og ca. 12.000 v./Nordhavn C på et hverdagsdøgn i 2062.

Den røde variant med 3 stationer koster 2,6 mia. kroner, og scorer højt hvad angår passagertal og stationsnærhed. Den stemmer også fint overens med strukturplanen for ydre Nordhavn, herunder placeringen af boligområder mv. Men den er som sagt dyrere, og har dermed en dårligere samlet økonomi.
Økonomiforvaltningen vurderer a den blå line har den bedste balance mellem økonomi, CO2-udledning, byrum og arealanvendelse. By & Havn har allerede afsat 1 mia. kr. i sit langtidsbudget til etablering af metroforlængelsen i Nordhavn. For at finansiere de blå linieføring, skal der forventeligt findes yderligere ca. 0,9 mia. kroner.

Den endelige beslutning træffes i Økonomiudvalget 23. august og i Borgerrepræsentationen 21. september, som samtidig skal godkende igangsættelsen af en miljøvurderingsproces. Den endelige beslutning om finansiering og anlæg af metrolinjen vil forventeligt skulle ske i 2024/2025 på baggrund af miljøkonsekvensrapporten og en offentlig høring.

Partierne bag aftalen er Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti. Det er den samme kreds af partier, der står bag Lynetteholm, og som før sommer præsenterede principaftalen om budget.

Du skal have abonnement for at læse denne artikelFå adgang til Nordhavn Avis - Første måned på gratis prøve

Close

Translate »