Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.

Mere parkering i Ydre Nordhavn

Ydre Nordhavn skal have 130 ekstra parkeringspladser i en periode på tre år.  

Københavns Kommune vil give en dispensation, så de 130 p-pladser på terræn kan etableres i i en tidsbegrænset periode på tre år. Dispensationen er i nabohøring indtil 4. marts.

“Der er stor efterspørgsel på parkeringspladser i området, og der foregår i dag ulovlig parkering,” skriver Teknik- og Miljøforvaltningen i begrundelsen.

Parkeringspladserne vil blive etableret dels på Nordsøvej (ca. 50 pladser) og på hjørnet af Kattegatvej/Nordsøvej (ca. 80 pladser).

Ved Nordsøvej skal der gives dispensation fra bestemmelser om, at området er udlagt til “opmarch-, oplags-, parkerings- og tilkørselsarealer”.
Ved Kattegatvej skal der gives dispensation fra en bestemmelse om at parkeringsdækningen skal være af størrelsesordenen 1 parkeringsplads pr. 100 kvm. etageareal. Det skyldes at parkeringspladserne skal være til generel brug og ikke være tilknyttet et egentligt byggeri.

Foto: Det er i dette område omkring Tunnelfabrikken og Nordsøvej/Kattegatvej, at parkeringspladserne skal etableres. (googlemaps)

Du skal have abonnement for at læse denne artikel



Få adgang til Nordhavn Avis - Første måned på gratis prøve

Close

Translate »