Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.

Nabomøde i en bydel med turbo på udviklingen

Onsdag 18. september var der nabomøde i Nordhavn. Omkring 160 beboere var mødt op med spørgsmål, videbegærlighed og en smule skepsis.

”Jeg håber ikke, folk råber og skriger derinde,” sagde en kvinde bekymret, da hun nærmede sig Copenhagen International School 18. september, hvor By & Havn havde inviteret til sit halvårlige nabomøde med beboerne i Nordhavn.

På det forrige møde i februar gik bølgerne nemlig lidt højt under debatten. Måske derfor introducerede By & Havns direktør, Anne Skovbro, at mødet ville være delt op i information fra By & Havn, spørgsmål fra salen, og endelig temaborde, hvor forskellige emner kunne blive drøftet.
Så aftenen ville begynde med at By & Havns chefer fortalte, hvad der rører sig i Nordhavn set fra deres skriveborde.
”Vi bilder os jo ind, at vi ved, hvad der rører sig i Nordhavn,” jokede Anne Skovbo, inden hun gav ordet til chef for Udlejning & Ejendomme Nicolai Axholm og salgschef Anne Frederikke Aage.

BIG og PFA på vej
Først og fremmest kunne de fortælle, at PFA-byggeriet på Redmolen og Bjarke Ingels’ byggeri på spidsen af Sundmolen begge ser ud til at gå i gang inden for et halvt år. Begge byggerier bliver markante vartegn for Nordhavn placeret på spidsen af de to moler.
Den røde by i Nordhavn skal i højere grad signalerer byliv, og det kommer det til, når der snart gives dispensation fra lokalplanen, så Århus Plads kan komme til at blive et centralt torv med butikker og udeservering. Byggeriet af Kronløbsøen er som bekendt allerede i gang. I juni måned blev der afholdt et helt separat nabomøde kun om projektet, og på nabomødet i sidste uge blev øen tildelt sit helt eget temabord efter den første halvdel af mødet.
Herefter gennemgik Anne Aage hvilke byggefelter, der er aktuelt byggeri på, eller som er blevet solgt siden sidst. Lige nu er der gang i Trælastholmen, hvor Accura, AP Pension, Comwell og Østre Landsret har erhvervet byggeretter..

Naturpark ud til havet
Næste punkt handlede om Nordhavns grønne områder. I den oprindelige plan fra 2009 skulle Nordhavn have en strandpark med fire øer som strakte sig som ‘vifter ud i Øresund. Den plan blev der ‘ikke givet tilladelse til’ bl.a. fordi containerterminalen flyttes ud på nordøstsiden af Nordhavn. Nu er planen at anlægge en lidt mindre naturpark, fortalte chef for Planlægning og Bæredygtighed, Rita Justesen.
Københavns Kommune har vedtaget at parken skal være på 28 hektar. Rita Justesen viste et kort med de to planer fra hhv. 2009 og 2019. Det grønne område så måske ikke specielt stor ud på den store skærm, men faktisk bliver naturparken på 28 hektar – dvs. på størrelse med en halv Fælledpark. Den skal bl.a. indeholde fodboldbaner, vild natur og en festivalplads. Anlægget starter først næste år, når man er færdig med at køre jord ud til området.
I august måned fremlagde en række organisationer og foreninger med Dansk Naturfredningsforening i spidsen et forslag om at naturparken skal udvides til hele 100 hektar, men det bliver i så fald på bekostning af de byggegrunde til boliger, som By & Havn regner med at realisere i årene frem til 2050 på Ydre Nordhavn.
Den kommende naturpark bliver tilgængelig via den kommende supercykelsti, som skal starte inde ved Nordhavn metrostation og føre ud til den nordøstlige del af Nordhavn.
Til sidst kunne Rita Justesen oplyse, at der arbejdes på at gøre både Hamborg Plads og Sankt Petersborg Plads færdige som grønne lommeparker, det bliver formentligt i første halvdel af 2020.

Trafikale udfordringer
Undervejs var der mulighed for spørgsmål fra salen, og et af de tilbagevendende var trafiksikkerheden ved Helsinkigade og Southamptongade.
”Hvor længe skal det blive ved med at være livsfarligt at færdes der som fodgænger. Indtil nogen dør?” spurgte en kvinde i salen.
Det var op til Anlægschef Hans Vasehus at svare på det skarpe spørgsmål.
Han var helt enig i, at der ikke var nogen, der fortjente at dø på vej ned efter dagligvarer, men udover dette, havde han ingen konkrete planer om at ændre infrastrukturen i området. Der kommer til at være midlertidige lyskryds i både Helsinkigade/Sundkrogsgade og Helsinkigade/Southamptongade, og hvis bilisterne ikke overholder deres vigepligt, er det en sag for politiet, understregede han.

Parkering
Desuden kunne han underholde om parkeringssituationen. Faktisk er der lige nu fire P-huse på vej, men eftersom de først er klar i 2023, vil der blive etableret en række midlertidige parkeringspladser, i takt med at beboerne flytter til Nordhavn.
En kvinde ville gerne vide, om der ikke ville blive trafikkaos, når alle beboerne fra Kronløbsøen skal ud af det samme P-hus – med plads til 1100 biler – ved ottetiden hver morgen, men Hans Vasehus kunne henvise til sine årelange erfaring på området, og han mente ikke, at det ville blive et problem.

Ring til politiet
En anden spørger ville vide om, der var taget højde for, at de andre P-huse ikke ville gjort til oplagte mål for gaderæs og technofester på øverste etaqge, som det er tilfældet i ”Lüders Kondi- og Formel 1-hus”, som hun kaldte det.
Igen måtte By & Havn henvise til politiet.
Heldigvis var ordensmagten repræsenteret ved et af de fire temaborde efter mødet i auditoriet.
Her kunne leder af lokalpolitiet, Jonas Wybrandt, fortælle om konkrete udfordringer politiet ser i Nordhavn – det er ikke mange – og han kunne bede om, at beboerne ville kontakte politiet, når de oplevede problemerne.
”Vi er meget interesserede i opkald fra borgerne. Hvis vi ikke får at vide, at der køres ræs i Lüders, så kører vi ikke derhen. Som udgangspunkt patruljerer vi der, hvor borgerne siger, at problemerne er,” forklarede han. Udover de kendte numre 112 (akut behov) og 114 (tip og bekymring) kan man faktisk også ringe direkte til politiet på Ydre Østerbro: Telefon 30536315.

Hørt ved temabordene

Pakhus 53 på Sundmolen
By & Havn forventer, at der skal gennemføres en påbygning i overensstemmelse med lokalplanen. Ved påbygning øger man det samlede antal etagekvadratmeter i huset ved at bygge oven på det eksisterende. Tidsplanen for dette er endnu ikke fastlagt, men der går formodentligt 1 – 2 år før projektet igangsættes.

Pakhus 54 på Sundmolen
By & Havn forventer ikke aktuelt at udnytte lokalplanens mulighed for at lave en påbygning. Årsagen er primært, at der er lavet store investeringer i lejemålsindretninger, som ikke er forberedt til at lægge ekstra etager på ejendommen.

Butikker i Orienten i Århusgade
To butikker har underskrevet en kontrakt, og de forventes at åbne primo 2020. Det ene er et apotek, og den anden er Ren Cykel, som allerede har været aktive i området i en del år. De åbner et værksted og vil samtidig have et mindre udsalg af cykler.

Kronløbsøen
Spunsarbejdet forventes p.t. at være færdigt slut oktober. Spunsarbejdet foregår i tidsrummet mellem kl. 08.00 og 17.00 på hverdage i henhold til de vilkår, Københavns Kommune har fastlagt. Øvrigt arbejde på byggepladsen, der ikke er defineret som særligt støjende, foregår mandag til fredag fra kl. 07.00 til 19.00 og lørdag fra kl. 08.00 til 17.00.

De midlertidige spunsvægge i bassinet
De to tværgående spunsvægge i bassinet blev etableret som noget af det første og løber fra Sundkaj til Fortkaj. De markerer ikke øens placering eller længde men selve byggepladsen for projektet. Det er det nuværende spunsarbejde på sandpuden inderst i bassinet, der markerer byggegruben og dermed det areal, der bliver til Kronløbsøen.

Blåt lommevandsrum ved Stubkaj
Der kommer et blåt lommevandsrum ved Stubkaj. Vandet i det område vil blive lavere, end det er i den øvrige havn, og derfor kigger man på, hvilke vandaktiviteter, der vil passe godt til den lavere vandstand. Der bygges også en brygge ved vandet. Den kommende bygning på grunden vil have udadvendte vandfaciliteter i stuen.

Hundepark ved Gittervej?
Der er mange ønsker til den kommende park på Gittervej, som By & Havn gerne vil tage hensyn til. Desværre er der ikke plads til det hele. Derfor vil der, når området skal udvikles, komme en proces, hvor beboere kan være med til at prioritere og beslutte, hvad parken skal indeholde. Som programmet ser ud nu, indgår der ikke en hundepark.

Gittervej og Kalkbrænderihavnsgade
Parkeringspladsen er oprettet for at opfylde de normerede antal parkeringspladser, der skal være i Århusgadekvarteret, og er midlertidig indtil nye parkeringshuse kan tages i brug. Færdiggørelsen af infrastrukturen i Århusgade Vest er nært forestående og afventer sidste godkendelser. By & Havn forventer at kunne iværksætte det endelige projekt for fortove m.m. inden længe. Indtil da anbefaler vi kørestolsbrugere, forældre med barnevogne m.m. at benytte den eksisterende forbindelse via Tingstedet – pladsen med statuen ’Nordhavnspilen’.

Lyskryds ved Marmorvej, kantsten og signaltider
Krydset får samme udformning, som det havde, før arbejdet med rampen ved Marmorvej gik i gang. Der kommer ændringer i signalprogrammet. Fodgængere på tværs af Marmorvej får en fast anmeldelse (det betyder, at de ikke længere skal trykke på en knap for at få grønt lys, lysreguleringen skifter fremover automatisk til grønt). Der er desuden mulighed for en forlængelse af grøntiden i visse situationer.

Opladning af el-biler
By & Havn arbejder med en strategi for opladning af elbiler. Dette arbejde beror på en række analyser af bl.a. kapacitet, teknologi og økonomi. Arbejdet understøttes af én til flere workshops med inddragelse af områdets beboere og erhverv. Den første workshop i Nordhavn forventes at blive afviklet ultimo oktober. Undersøgelserne udmønteres konkret i en række casestudier på bl.a. Sundmolen og P-hus Lüders.

Parkeringsmuligheder ved Big Bio
Besøgende til biografen skal parkere i P-hus Lüders og de øvrige midlertidige parkeringspladser i Århusgadekvarteret. På sigt også i p-kælder Kronløbsøen. Man forventer dog, at mange biografbesøgende vil ankomme gående, cyklende eller med Metro.

Du skal have abonnement for at læse denne artikelFå adgang til Nordhavn Avis - Første måned på gratis prøve

Close

Translate »