Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.

Nabomøde kom vidt omkring

NABOMØDE: 25.-27. september holdt By & Havn digitalt nabomøde for Nordhavn. Med videooplæg og online Q&A via facebook forsøgte By & Havn at komme ud til så mange som muligt med information om især tre emner: Blå og grønne byrum, status på byggerier samt visioner for pakhusene på Sundmolen. Status var at 83 deltog i mødet, men debatten og spørgsmålene kom vidt omkring.   

Bådpladser i Nordbassinet
NABOMØDE: En anden beboer, Henrik, ønskede at vide hvor de planlagte bådpladser i Nordbassinet kommer. By & Havn vil etablere en bådebro for enden af Nordbassinet ved Gittervej, hvor der skal være 38 pladser til mindre både, forbeholdt beboere i Nordhavn.
“Vi er stødt på problemer vedrørende selve anlægsfasen, og derfor er projektet udskudt. Udfordringerne drejer sig dels om usikker leveringstid i forbindelse med corona-virussen, og dels adgangen til byggearealet via parkeringspladsen (Gittervej), som har vist sig ikke at være mulig fra vandsiden.Vi kigger derfor ind i alternative løsninger, og har ikke på nuværende tidspunkt en tidshorisont for anlæggelsen”, svarer Simon fra By & Havn.
For at komme i betragtning til en bådplads, skal man skrive sig på en venteliste på mail: PHA@byoghavn.dk. Ventelisten gælder også for de allerede eksisterende bådpladser i Redmolekanalen.
By & Havn fortalte også, at der ikke på nuværende tidspunkt ikke planer om at etablere bådpladser omkring Sundmolen.

Kajakklub vil selv lave flydende kajakhus
Thomas Bonde Larsen fra Kajakklubben Nordhavn noterede f.eks., at klubben stadig har stort behov for en løsning vedr.  opbevaring af kajakkerne, der henover sommeren har været meget udsatte, da de ligger udendørs. Klubben har efterhånden knap 400 medlemmer, hvor langt størstedelen er lokale beboere. For at kunne styrke klubbens aktiviteter vil klubben nu selv at betale for en flydende ponton i samme stil som det flydende aktivitetshus.
“Tanken er, at vi kopierer et modul på 9×12 meter og får det placeret mod øst, uden at dække for udsynet i saunaen. Pontonen skal udelukkende være et rum i samme byggestil og materialer som de øvrige to flydende huse, hvor kajakker og udstyr kan opbevares aflåst og sikkert”, skrev thomas Bonde Larsen, som spurgte hvordan By & Havn kan give organisatorisk hjælp og støtte. Klubben har også  fremsendt samme ønske til grundejerforeningen.
Ved nabomødet lovede udviklingschef Per Schutze at tage kontakt til kajakklubben snarest, og aftale nærmere.

Ny vej og cykelsti til Marmorvej
NABOMØDE: Parkeringspladsen på Gittervej var også oppe at vende på nabomødet. P-pladsen er midlertidig, og skal nedlægges når der er bygget nye parkeringshuse i området. Det kan også ske at bilerne på vige når det kommende byggeri på den tilstødende byggegrund (gruspladsen) går i gang. Lige nu er adgangen til p-pladsen lagt om, så bilerne skal gøre igennem Trelleborggade og Sandkaj. Flere beboere har opfordret By & Havn til at ensrette trafikken, og det gør man så nu.
“På opfordring af flere af jer beboere i området har vi besluttet at gå videre med en ensretning af ind- og udkørslen til og fra parkeringspladsen, således at trafikken gennem blandt andet Trelleborggade halvveres. Rent praktisk vil det fungere sådan, at indkørslen til parkeringspladsen bliver fra nord ad Trelleborgvej/Sandkaj, og udkørslen bliver mod syd ad en nyanlagt vej til Marmorvej”, oplyser By & Havn.

I samme ombæring bliver der også lavet en dobbeltrettet cykelsti til krydset Marmorvej/Kalkbrænderihavnsgade. Projektet er lige nu til myndighedsbehandling hos Københavns Kommune, som ventes at give grønt lys allerede i denne uge.

Beboerne på Sundmolen vil have deres kanaler
NABOMØDE: Et af temaerne på nabomødet var pakhusene på Sundmolen, som By & Havn har planer om at udvikle. Video-oplægget fra By & Havn om ‘Visioner for pakhusene på Sundmolen’affødte rigtig mange spørgsmål, bl.a. om færdiggørelsen af de kommende grønne forløb, kanaler og broer på molen. Så mange, at By & Havn på andendagen af nabomødet lagde en ekstra video op, hvor anlægschef Hans Vasehus gav status på projekterne: 
– Kanalforløbet mod vest er ved at være færdigt, og der vil være vand i kanalerne i 2. kvartal 2102. En dag vil man også kunne sejle gennem kanalerne og vest om Sundmolen. Men det sker først når Kronløbsøen er færdigbygget, så der går et par år. 
– Første del af det grønne forløb gennem Sundmolen hen til Pakhus 53 vil stå klar 2. kvartal 2021. – Anden del videre ud på molen afventer ombygningen af Pakhus 53 og 47. Det samme gælder anlægget af den østlige kanal samt broer midt på Sundmolen.

Videoen fik bl.a. Kenn Saxtorph Haagaard til at efterspørge en tidsplan for den østlige kanal. By & Havn svarede, at udgravningen af kanalen først kan gå i gang efter renoveringen af pakhusene.
Pakhus 47 er i opstartsfasen og på nuværende tidspunkt forventer vi at huset kan være i drift i løbet af 2023. Vi forventer at opstarte ombygningen af Pakhus 53 tidligst i slutningen af 2021. Derefter kan vi påbegynde udgravningen af kanalen. Tidsplanerne er foreløbige, men det er det vi forventer på nuværende tidspunkt, lød svaret fra By & Havn. 

Nyt om Sankt Petersborg Plads
NABOMØDE: Anlæggelsen af Sankt Petersborg Plads mellem p-hus Lüders og Harbour Park begynder i foråret 2021 og afsluttes inden sommer. Det fortalte By & Havn på nabomødet.
Pladsen bliver et meget frodigt byrum til ro og fordybelse. Den bliver sænket 30 cm i forhold til gadeniveau så man ’går ned og ind i’ byrummet, hvor der er græs til ophold. Beplantningen og inventaret er en fortolkning af en havbund hvor farverne holdes i blå-grønne nuancer og afgrænsningen af beplantningen udføres i bølgede former. 
Der kommer også legeplads og sandkasse til de helt små børn. En belægning langs kanten af sandkassen etableres af hensyn til, at sandet kan fejes op igen. 
Udsigten til bede, græs og sandkasse gør at flere beboere forventer – eller frygter – at Sankt Petersborg Plads bliver et hotspot for hunde og hundeejere.
Kunne man tænke ind at der findes en dispenser med hunde(lorts)poser ejeren kunne trække og tage med?, spurgte en mødedeltager, og en anden beboer, Jesper Hansen, var enig:
“Ja også min bekymring. Hvis der ikke bliver taget hensyn til hundendes adfærd i forbindelse med anlæggelsen, så er der ikke en levende busk efter 5 år. Se i Murmanskgade hvordan det går. 
By & Havn har nu taget ønsket om hunde(lort)posestativ med i planlægningen af pladsen”.

Se videooplæggene fra nabomødet, og læs kommentarer, spørgsmål og svar på denne facebookside

Du skal have abonnement for at læse denne artikelFå adgang til Nordhavn Avis - Første måned på gratis prøve

Close

Translate »