Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.

Nabomødet minut for minut

Kantinen hos COBE på Sundmolen var fyldt med over 200 beboere til nabomøde med By & Havn 30. januar. Mødet var propfyldt med informationer – og spørgsmål.

To timer er ikke meget, når 200 mennesker skal have innformaton om cirka 50 bygge- og anlægsprojekter i deres egen bydel. Og derefter have tid til at stille spørgsmål. Så der var fart over feltet, da By & Havn 30. januar holdt nabomøde for Nordhavns beboere. traditionen startede sidste år, og det er nu meningen at der skal holdes to årlige nabomøder fremover.

“Nabomødet er en lejlighed for jer, til at se hvem vi er. Omvendt vil vi gerne høre hvad i synes, et godt bykvarter er, hvordan det skal virke i hverdagen, sagde Adm. direktør Anne Skolvbro i sin velkomst.
Hun tilføjede, at dialogen mellem udviklingsselskabet og beboerne allerede finder sted, hver dag, i form af forespørgsler, klager og forslag. Vi ved at i har mange spørgsmål omkring byrum og pladser i Nordhavn. Vi har også fået at vide af jer, hvor vi skal være tydeligere i vores kommunikation. I dag kommer der mere information f.eks. om grønne rum i Århusgadekvarteret”, sagde Anne Skovbro.

Lynkursus i Nordhavn
Nicolai Axholm Irminger, Chef for salg og udlejning havde fået til opgave at give en lyngennemgang af alle projekter i alle Nordhavns kvarterer, og det gik stærkt. Deltagerne fik information om byggepladsen på Marmormolen, ledige grunde langs Kalkbrænderivej, metrobyggeriet, planerne for kollegium på Helsinkivej, nye butikker og restauranter i Århusgadekvarteret, byggeprojekter på Redmolen, samt etableringen af kanaler og broer på Sundmolen.

Færdig by i Århusgadekvarteret
Han fortalte om nye og kommende butikker og restauranter: Buvette, Bageri Andersen & Maillard og Årstiderne slår sig alle ned omkring Hamborg Plads.
I BigBio kommer der en LiDL ‘flagstore’ og endnu en lejer i stueetagen. Ovenpå biografen kommer der en restaurant, og det bliver ikke en burgerrestaurant, lovede Nicolai Axholm Irminger.
“Vi har lavet et manifest for kvalitetsbutikker og spisesteder, og siger nej til mange, som vil ind i Nordhavn”, sagde han.
MENU SPACE er i gang med en totalrenovering af Købmandsgården, hvor der skal være designafdeling, showroom og 10 designerhotelværelser. I den røde by kommer en plads ud til Århusgade med café, restauranter og kreative erhverv. Gøteborg og Hamborg pladser gøres færdige og beplantes med grønne byrum.
Kollegiegrunden i Helsinkigade, nabo til Kronløbshuset, får byggetilladelse 1. april. Dermed realiseres det nye projekt med 300 kollegieboliger, som krævede en ændring af lokalplanen.

Kronløbsøen
En anden tom grund langs Fortkaj hører til projektet for Kronløbsøen. Her skal der være nedkørsel til et p-anlæg ude i havnebassinet. Byggeriet af selve øen går i gang i år. Lige nu er By & Havn og medinvestoren Pension Danmarik ved at indgå aftale om projektet med en ny entreprenør.
På Redmolen er al forurenet jord nu fjernet og molen er kalr til at blive bebygget. Ejeren er PFA, men det er endnu uvist, hvad og hvornår der byggges.

P-pladser
På Gittervej vil der fortsat være parkeringsplads, indtil By & Havn kan komme til på metrobyggepladsen, og bygge p-hus der. Nordhavn metrostation skal åbne i starten af 2020.
“Vi må fortsat benytte de tomme grunde rundt omkring til parkering eller byggepladser. Vi skifter lidt rundt, og det er lidt af et puslespil på grund af de mange byggeprojekter. Men så vidt muligt kan ledige grunde også indrettes som midlertidige byrum”, sagde Nicolai Axholm Irminger.

Turbo på Sundmolen
På Sundmolen er der beboere i det første byggefelt og endnu et har indflytning i år. I 2020 følger tre byggefelter mere. Samtidig går By & Havn i gang med at etablere to kanaler på tværs af molen med fire tilhørende broer. Også med start i 2019. Næste år følger indretningen af det grønne strøg i midten.
“Så om 12-15 måneder vil Sundmolen have et færdigt anlæg af broer og kanaler med vand i , og et grønt midterstrøg, om alt går vel”, sagde Nicolai Axholm Irminger.

Gate M men ikke L
På mødet var der afsat rimelig tid til spørgsmpål fra salen, trods de mange informationer fra By & Havn.
Første spørgsmål kom fra Henrik, beboer på Dampfærgevej. Er planerne for M-tårnet droppet eller lever de? ville han vide.
M-tårnet er en del af Copenhagen Gate’ på spidsen af Langelinie og Marmormolen. Her skal højhusene Gate L og Gate M byges på hver sin side af havneindløbet, men forbundet med en bro i 65 meters højde. Og projektet lever, i hvert fald på Marmorsiden:
Der foreligger et tilpasset projekt for byggeri på Marmormolen, og lejeren af byggeriet meldes snart ud. Når der er valgt entreprenør kan byggeriet gå i gang før jul, lød svaret.

Højden på den røde by
Susan fra Trelleborggade ville gerne høre om den røde by bevares i sin nuværende form, eller om der bygges flere etager ovenpå de gamle. Det gør der ikke, kvarteret bliver på 2-3 etager med detailhandel.

Orientkaj
Karen fra Sundmolen spurgte til området ved Orientkaj metro. Og fik at vide at der kommer et Comwell hotel, Østre Landsret og et P-hus. Yderligere to grunde er sat til salg. Byggehøjden er 24 meter.

Redmolen
Cameron fra Marmorbyen spurgte, hvilken slags byggeri man kan forvente på Redmolen. Men det vides ikke. PFA har ikke offentliggjort sine planer.

Kronløbsøen – men hvornår?
Helle fra Sundmolen ville vide, om projektet ude i Kronløbet virkelig ville stå færdigt i 2022?
Svaret var JA. Selv om bygeriet er kompliceret, da man skal lukke bassinnet og tømme det for vand.

Stubkaj
IDA fra Sundmolen spurgte til Stubkaj.
Her har selskabet Walls planlagt et stort projekt. Men det bliver først realiaseret 2021-2023.
Vi var nødt til at udskyde det. Der er simpelthen ikke plads til flere byggepladser før.

Sundkrogsgade
Lars, beboer i Havnehuset, var bekymret for om Krydset ved Sundkrogsgade var dimensionerret til at afvikle den stigende trafik i Nordhavn.
“Når vi vokser fra 2500 til 10000 beboere, kan det kryds overhovedet tage al trafikken, vi har jo kun 1,5 adgangsvej til Nordhavn i dag”, sagde han.
Sundkrogsgade har en del trafikpres lige nu, men snart åbner Århusgade for de lettere trafikanter. Der er lavet trafiksimuliering, som viser at krydset har kapacitet nok, lød svaret.
I øvrigt var det meningen at etablere den planlagte supercykelti gennem Nordhavn allerede nu. Men det har ikke vist sig muligt, igen på grund af de mange byggeprojekter.

Nordhavnskaj
Steffen Andersen fra Antwerpengade spurgte til planerne for området ved Gittervej og Nordhavnskaj.
Rita Andersen, Chef for Planlægning og Arkitektur, svarede at der her skal være noget aktivitet for de større børn, og der skal være meget grønt.
Men der er ingen konkrete planer pt.
Lars, beboer på Sandkaj, spurgte om der ikke er planer for en støjmur ud til Kalkbrænderivej.
Det er ikke planen. Nordhavn skal være åben ud til naboområderne. Desuden er husene bygget så de er meget støjsikrede, også vinduerne.
“Desuden har Københavns Kommune krævet, at der er udkig til vandet fra Nordhavn Station. Måske kan nogen foreslå et projekt som KK vil godkende. Men det er da lidt sørgeligt at bygge mure”, sagde Rita Justesen.

Offentlige toiletter
Gert fra Harbour Park ville have at vide, om Nordhavn aldrig får nogle offentlige toiletter? Jo, der kommer et permantent offentligt toilet ved Netto i Lüders, samt endnu et toilet et andet sted. Dertil kommer nogle midlertidige festivaltoiletter, som kan indsættes hvis Nordhavn ‘invaderes’ af badegæster igen i sommeren 2019.

Lastbiltrafik om natten
Katarina fra Havnehuset spurgte, om det kunne være rigtigt at der ankom store lastbiler til Hamborg Plads klokken 4 om natten for at læsse betonelementer og stålspær?
By & Havn henviste i første omgang til Miljøkontrollen i Københavns Kommune. men Katarina havde uden held forsaøgt at kontakte kontrollen. Anne Skovbro lovede at tage sagen op.
Vi er ikke miljømyndighed, men Miljøkontrollen skal tage den slags klager alvorligt. Jeg vil meget gerne tage problemet op med Københavns Kommune, og det på direktionsniveau, sagde hun.

Luftforurening
Berit fra Harbour Park fortalte om det kommende borgermøde om luftforurening fra Langelinie og Krydstogtterminalen, og opfordrede alle til at deltage i mødet, der fandt sted 6. februar i Østerbrohuset.
Mit barnebarn får et astma-anfald, hvis vores altandør er åben, og vindretningen er sådan at røgen fra skibene går i vores retning. Det er utroligt at man må forurene på den måde, så tæt på et stort boligområde, sagde hun.

Sekretariat for grundejerforeningerne?
Et af de sidste punkter på nabomødet var en orientering om arbejdet med at skabe et såkaldt grundejerforeningssekretariat for hele Nordhavn. Foreløbig har Nordhavn kun én grundejerforening, nemlig G/F Århusgadekvarteret. Men snart kommer flere til, og foreningerne skal med tiden overtage mange opgaver og områder fra By & Havn. For eksempel drift af fællesarealer, skabelse af byliv og kontakt til kommune og myndigheder.
Med inspiration fra Ørestad vil By & Havn gerne være med til at oprette et sekretariat som kan yde faglig og praktisk støtte, og stå for administration og betjening af grundejerforeningernes bestyrelser og generalforsamlinger.
“Det er en meget stor opgave for frivillige beboerrepræsentanter at drive en grundejerforening, Et grundejerforeningssekretariat kan være løsningen. Men først vil vi starte en dialog, for at høre om jeres holdninger til ideen”, sagde projektleder Maria Kanstrup-Clausen.

Du skal have abonnement for at læse denne artikelFå adgang til Nordhavn Avis - Første måned på gratis prøve

Close

Translate »