Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.

Naturpark Nordhavn skal til debat

droneNu skal københavnerne inddrages i indretningen af den nye Naturpark Nordhavn. By & Havn og Københavns Kommune vil have befolkningens idéer og ønsker til hvad parken skal indeholde og hvordan den skal se ud.

Da et flertal i Borgerrepræsentationenvedtog at Nordhavn skulle have en naturpark på 28 hektår sidste år, lagde politikerne en bred ramme for naturparkens indretning. I aftalen om naturparken nævnes der både ‘naturpark med vild natur og biodiversitet’, men også ‘muligheder for idræts- og fritidsfaciliteter, for eksempel naturgræsbaner og en festivalplads’. 

Flere organisationer er allerede kommet med forslag til parkens indhold og udformning. En række idrætsorganisationerne har lavet et forslag til en aktivitetspark med boldbaner, løberuter, mountainbikeruter mv. mens en række natur- og miljøorganisationer har lavet et forslag til en naturpark med fælled, strand, skov og krat, hvor befolkningen skal færdes mest muligt på naturens præmisser.

Arealet er omfattet af ‘Lov om ændring af lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S’. Her er det bestemt at arealet skal beplantes så det fremtræder grønt og indbydende, og at der sker beplantning af træer især på den vestlige side af erhvervshavnen. men der skal også være plads til maritime og rekreative formål, og langs kysten kan der være rekreative faciliteter som eksempelvis vådområder, udkigstårne, pontoner til kanoer og kajakker samt andre mindre støttepunkter til fysisk aktivitet. Området skal endvidere indrettes så det understøtter sport og fysisk bevægelse i området”.

Der er afsat 2,5 mio. kr. til planlægningen af parken, involvering af borgerne og en arkitektkonkurrence. I ‘københavnerdialogen’ vil der komme et større debatarrangement. I dialogen skal man høre både beboere, foreninger, natur- og idrætsorganisationer, handicap- og ældreråd, Østerbro Lokaludvalg såvel som ildsjæle, erhvervsliv og aktører i Nordhavn. Der lægges også vægt på at inddrage nogle af de målgrupper, som normalt ikke engagerer sig aktivt i byens udvikling, fx børn og unge.

Resultatet af københavnerdialogen forelægges til politisk behandling i starten 2022. Arkitektkonkurrencen forventes at være færdig midt i 2023. Og derefter skal parken anlægges. Arealet på 28 hektar ejes i dag af By & Havn, men halvdelen – 14 hektar – bliver overdraget til kommunen, så de to parter skal udvikle og drive parken sammen. By & Havn har senest tilkendegivet, at de også ønsker at få belyst scenarie, hvor alle 28 hektar overdrages til Københavns Kommune.

Close

Translate »