Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.
peder nedergaard dgi FOTOMADSCHRISTENSEN

Nordhavn har brug for en ny Fælledpark

Hvor skal børn, unge og voksne dyrke idræt henne i Nordhavn?

Nordhavn er pt. Danmarks største byggeplads. Byggeaktiviteterne rykker stille og roligt nordpå som et synligt bevis på, at bydelen udvikler sig måned for måned. Om nogle år kommer der til at bo op mod 40.000 nye borgere i Nordhavn. Det svarer til indbyggertallet i Rødovre Kommune, hvor indbyggerne til sammenligning har adgang til sytten 11-mands fodboldbaner. 

Spørgsmålet i forlængelse af dette må derfor være: Hvor skal børn, unge og voksne dyrke idræt henne i Nordhavn?

I debatten vedr. den kommende Nordhavnspark har det flere gange lydt, at idrætsfaciliteter bør henlægges til den øvrige del af Nordhavn, samt at parken i øvrigt bør gøres markant større end de planlagte 28 hektar, der er i spil. Helt op til 100 hektar har der været ønsker om fra flere sider. Udfordringen ved begge pointer er dog, at forslagene er noget mere sympatiske end de er realistiske. Det skyldes, at forslagene hverken forholder sig til finansieringen eller til det, der er ”på spil” ift. planlægningsprocessen af Nordhavnsparken. 

Når vi ikke fra idrættens side blot ”køber” argumentet om, at vi bare skal have idrætsfaciliteter i det øvrige Nordhavnen, så skyldes det, at idrætsfaciliteter i det øvrige Nordhavn ikke kan realiseres uden et samtidigt kommunalt grundkøb. Det resulterer ufravigeligt i ekstremt høje byggepriser på kommende, kommunale faciliteter af enhver slags, hvilket selvsagt lægger en ærgerlig begrænsning på politikernes begejstring for at bruge penge. Det er derfor useriøst blot at henvise idrætten til de øvrige Nordhavn, når store dele af finansieringen alene skal gå til grundkøb. Derfor har vi fra idrættens side ofte henvist slagsmålet om idrætsfaciliteter i ”det øvrige Nordhavn” til de kommende tre folkeskoler, der planlægges. 

andreas petersen verdens skove 2020LÆS OGSÅ: Naturpark Nordhavn bør prioritere vild natur

Selv om vi ikke vil lade os stille tilfreds med, at der ”kun” kommer flere idrætsfaciliteterne på de kommende skoler, så er pointen er, at vi ifm. planlægning af folkeskolerne integrerer flere idrætsfaciliteter og -funktioner; og dermed samtænker flere funktioner og får idræt for pengene på samme matrikel.

For det andet er de løse visioner og tanker om en større park i Nordhavn, som både Nordhavns Naturvenner, Østerbro Lokaludvalg og senest også Andreas Petersens (kommunalvalgskandidat for Konservative) slår på tromme for med indlægget ”Naturpark Nordhavn bør prioritere vild natur” – lige så realistisk som Elvis’ genkomst. 

Den proces, der kører nu, omhandler de afsatte 28 hektar, som jorddepotet for enden af Nordhavn måles op til. Hverken mere eller mindre. At de omtalte aktører på trods af de formelle rammer fastholder ønskerne til en park på op mod 100 hektar og i den forbindelse henlægger ”mulige idrætsfaciliteter” til det område, som skal bruges til containerterminalen, er mildest talt udtryk for en kreativ realitetssans.

Vores holdning til parken er klar: Vi har alle et fælles ansvar overfor de kommende 40.000 borgere i Nordhavn. Vi ved, at de kommende borgere vil have håb, drømme og krav til, hvordan deres hverdagsliv skal se ud i den nye bydel. Vi ved, at de kommende familier i Nordhavn vil have et behov for at spille bold sammen, for at løbe en tur i rekreative omgivelser, for at hoppe i vandet til en frisk dukkert og for at cykle en tur ud til spidsen og blive blæst igennem.

Vores ambition er derfor, at parken skal danne rammen om et rigt og varieret idræts- og fritidsliv; Og vi bør derfor etablere et område, der rummer en række gode idrætsfaciliteter og funktioner, som understøtter et aktivt idrætsliv for børn, unge, voksne og gamle.

Udfordringen er, at hvis vi ikke gør noget aktivt nu, så ser vi ind i en fremtid, hvor de mange tusinde kommende borgere i Nordhavn må se langt efter lokale, rekreative fællesarealer, lokalt forankret foreningsliv og tilhørende idrætsfaciliteter.

Hvis ikke vi gør noget nu ift. at sikre idrætsfaciliteter i parkens indretning, er det mest sandsynlige fremtidsscenarie, at fremtidens lokalt bosiddende børn og unge fra Nordhavn henvises til de i forvejen lange ventelister på den anden side af togbanen i de eksisterende idræts- og foreningstilbud på Østerbro.

Med planlægning af parken står vi med en unik mulighed for at tilbyde de kommende borgerne i Nordhavn plads og mulighed for at dyrke lokalt forankrede idræts- og motionsaktiviteter, som en ny fælledpark i tilknytning til vand tilbyder – og det er nu, de første, vigtige streger til de 28 hektar tegnes.

Den mulighed er vi forpligtet til at gribe.

Indlægget er skrevet af Peder Nedergaard, Bestyrelsesformand for DGI Storkøbenhavn og Kasper Lund Kirkegaard, Idrætspolitisk konsulent i DGI Storkøbenhavn

Close

Translate »