Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.
vordingborggade 1638

Nordhavn skal lokkes til at droppe egen bil

Kan du undvære din egen bil? Nordhavn skal i efteråret være testområde for grøn deletransport. Beboerne tilbydes rabatter på delebiler, samkørsel og delecykler.

Der er dejligt at have sin egen bil, som man kan hoppe ind i, og køre lige hvorhen man vil, når man vil. Men følelsen af frihed og mobilitet er ikke så nem at opnå som tidligere. Det er dyrt at parkere, og bilen skal stå i parkeringsanlæg. Ofte er det hurtigere og nemmere at tage metro eller cykel til de korte ture. Og så er der det med trafikstøjen, trafiksikkerheden, klimaet og forureningen. Vil man være en del af problemet, eller løsningerne?
Måske kunne man nøjes med en delebil…

Nu får Nordhavns bilejere mulighed for at afprøve alternativerne. Fra 2. september og tre måneder frem tilbydes beboerne i Nordhavn rabatter på delebiler, samkørsel og delecykler. Deltagerne får:
– Tre måneders gratis medlemskab og gratis oprettelse i delebilsordningen LetsGO.
– 50 kroners velkomstkredit på samkørsels app’en Ta-Med.
– 40 timers brug af Bycyklen for 50 kroner.

Projektet hedder SIMS – Sustainable Innovative Mobility Solutions – og er startet af en gruppe forskere med instituttet BUILD på Aalborg Universitet i spidsen. Projektet er støttet af Innovationsfonden, og skal undersøge, hvordan hverdagens mobilitet egentlig ser ud. Målet er ny viden om fremtidens bæredygtige transport med deleløsninger.

Om baggrunden for projektet skriver SIMS:
“Den massive privatbilisme og trafik i de større byer skaber øget klimabelastning, forurening, støj og trængsel. Resultatet er store samfundsøkonomiske tab. Den massive trafik og privatbilisme i Danmark er rigtig skidt for både folkesundhed, klima og samfundsøkonomien. En analyse fra COWI fra 2012 viser, at alene trafiktrængslen omkring Storkøbenhavn resulterer i et årligt samfundsøkonomisk tab på 8,5 milliarder kroner.”

Derfor er det ret vigtigt at undersøge, hvordan vi i Danmark kan udvikle nye løsninger til bæredygtig transport. Især vil forskerne have fokus på kombinationen på tværs af forskellige delebaserede transportløsninger. Som en del af projektet vil forskerne udføre kvalitative studier af familiers og virksomheders daglige transportvaner og behov for transport, og hvordan de hænger sammen med byens indretning og udvalget af transportløsninger. 

“Helt overordnet er håbet, at vi i det nye forskningsprojekt vil kunne skabe ny viden og ikke mindst løsninger, som kan bidrage til den bæredygtige omstilling af transporten. Løsninger, som både tackler transportens klimaudfordring, og som kan bidrage til mindre trafiktunge byer med bedre plads til livet i byerne”, siger seniorforsker på BUILD, Toke Haunstrup Christensen, der leder projektet.

Forskerne har valgt at lave forsøgsprojektet i Nordhavn, fordi bydelen er kendetegnet ved at være ny og tætbygget, hvor der allerede er metro og dermed gode offentlige transportforbindelser til resten af København. Forudsætningerne er på mange måder ideelle for, at beboerne kan leve et hverdagsliv uden at være afhængige af privatbilen. Alligevel er der faktisk mange i Nordhavn, som har bil. En transportvaneundersøgelse fra 2019 viste, at 49% af beboerne i Nordhavn har egen bil.

Tidligere interviews med familier, som allerede har valgt bilen fra, viser at den primære årsag var problemer med at finde parkering og de dyre p-licenser. Forskernes hypotese er, at  der er manglende viden om kvaliteterne ved de alternative løsninger. Folk tror ofte, at deleløsninger kan være besværlige eller upålidelige.

“Det er klart, at skiftet til en bæredygtig mobilitet ikke er en simpel sag. Men fra vores forskningsinterviews med lokale beboere ved vi, at der er en gruppe, som overvejer at skille sig af med deres privatbil – bl.a. fordi de synes, det er dyrt at parkere i Nordhavn. Kombinationen af god offentlig transport og en udbredt motivation for at undvære privatbilen er ideel for at afprøve, om attraktive deleløsninger sammen med god offentlig transport kan være et reelt alternativ til bilen”, siger Toke Haunstrup Christensen.

FAKTA OM SIMS-PROJEKTET:
Som beboer i Nordhavn kan man tilmelde sig de løsninger, der er med i projektet – samkørsel, delebiler og delecykler.

Mere information om tilbuddene og tilmelding her:  by&havn.dk/sims

Desuden kan man blive en af de 20 familier eller virksomheder, som forskergruppen vil følge særlig tæt gennem projektet gennem bl.a. interviews og fokusgrupper. Ved at blive en ”testfamilie”, bidrager man til indsamlingen af viden om, hvor velfungerende SIMS-løsningerne er – og på den måde er man med til at skabe grundlaget for fremtidens bæredygtige mobilitetsløsninger i byen. I de kommende årtier bliver der bygget flere nye bydele i København, som sandsynligvis vil have mange ligheder med Nordhavn. Her vil erfaringerne fra SIMS-forsøget i Nordhavn kunne overføres til de nye bykvarterer, og på den måde bidrage til at sikre en bæredygtig mobilitet i byen. 

Mere om forskningsprojektet: sims.aau.dk

Close

Translate »