Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.

Nordhavn skal sikres yderligere mod stormflod

Lynetteholm vil sikre Nordhavn for stormflod mod øst, men vandet kan finde vej vest om Nordhavn, så der kan også blive brug for mere sikring af Svanemølleholm og Kalkbrænderiløbet. By & Havn inviterer til åbent informationsmøde om stormflodssikring.

Alle eksperter er enige om, at vandet i havene stiger, og at der i fremtiden vil indtræffe flere og mere voldsomme stormfloder. De menneskeskabte klimaforandringer skaber en højere vandstand, som kombineret med højvande og storme kan skabe oversvømmelser i København, som vil være langt værre en stormen Bodil i 2013. Og den fyldte mange københavnske gader med vand, og vandet var tæt på at løbe ned i metrosystemet.

Da Folketinget sidste år vedtog en ’tilpasning’ af Lynetteholmprojektet, blev det bl.a. besluttet at lave konkrete planer for den port, der skal sættes i Kronløbet, så Københavns Havn kan lukkes af ved en stormflod fra nordøst. Samtidig blev det vedtaget, at der skal laves en samlet plan for stomflodssikring af hele hovedstaden, fra Hvidovre i syd til Svanemøllestranden i nord.

Det arbejde er nu i fuld gang med deltagelse af bl.a. Transportministeriet, DMI, Københavns Kommune, Sund & Bælt og By & Havn. Og 30. maj har flere af parterne inviteret til åbent informationsmøde, for at fremlægge den seneste viden og fremtidens planer, især hvad angår Nordhavn.

“Vi vil gerne give et indblik i den proces, der i gang i Nordhavn, og åbne op til maskinrummet, så man kan se, hvilke strategier der bliver vendt, hvilke undersøgelser der er i gang osv. Stormflodssikring bliver uden tvivl én af de helt store opgaver og temaer i samfundet, de næste mange år, og derfor vil vi gerne fortælle om det så tidligt som muligt,” udtaler Udvikllings- og salgsdirektør Ingvar Sejr Hansen fra By & Havn

Planlægningen af stormflodssikringen er inddelt i forskellige zoner. Hvor Nordhavn indgår i zone 11, 12 og 13. Den kommende kystlinie på Lynetteholms østside kan holde havet tilbage selv hvis det stiger helt op til 4,0 meter. Men visse steder i indløbet ved Svanemøllen er der i dag kun en sikring op til 1,9 meter. Ifølge prognoserne kan man forvente at stormfloder i København kan give vandstigninger på op til 2,5 meter.

De første løsninger for stomflodssikring omkring Nordhavn er som sagt fundet; nemlig Lynetteholm og sluseporten i Kronløbet. Men det bliver også nødvendigt at stormflodssikre vest for Nordhavn, ind mod Svanemøllebugten, og at sikre de yderste dele af Nordhavn for lokale stormfloder. Løsningerne hertil er der endnu ikke truffet beslutning om.

På gå-hjem-mødet vil der blive introduceret til to forskellige principper for sikringen af Nordhavn. Og hvordan planerne kan blive en del af den såkaldte strukturplan for Nordhavn. Samtidig kan man få viden om stormflodssikring af hele hovedstadsområdet og stormflodssikringsplanerne for København.

Mødet foregår hos By & Havn på Nordre Toldbod 7, 1259 København K. Der vil være kaffe, the, vand og en let forplejning. For at deltage i gå-hjem-mødet skal man tilmelde sig på billetto

Du skal have abonnement for at læse denne artikelFå adgang til Nordhavn Avis - Første måned på gratis prøve

Close

Translate »