Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.
naturpark drone

Ønsker løberuter i Nordhavnpark

Østerbro Lokaludvalg har lavet en spørgeskemaundersøgelse om den kommende park i Nordhavn for at undersøge holdningerne til parkens indretning.

I Nordhavn adskiller besvarelserne sig en del fra gennemsnittet. 89% af besvarelserne fra Nordhavn forventer i nogen eller i høj grad at benytte parken, mod 75% i hele undersøgelsen  Desuden er der flere i Nordhavn, der vil bruge parken, hvis der etableres løbe- og motionsruter (41% mod 29%).

Forholdsvis flere i Nordhavn ønsker adgang til parken med bil, herunder parkeringsmuligheder (25% mod 13%). 179 af de 2.650 respondenter i undersøgelsen var fra Nordhavn, Marmormolen og Amerika Plads.

Københavns Kommune og By & Havn har i efteråret afholdt en såkaldt Københavnerdialog  om udviklingen af det grønne område i Ydre Nordhavn. Imens naturgrupper kræver vild natur på hele området, ønsker mange foreninger og organisationer at der bliver plads til idræt, street- og friluftsliv samt evt. bademuligheder.

7. december kl. 17-19 afholdes et stort fællesmøde på Københavns Rådhus, hvor Rådgivningsfirmaet BARK, By & Havn og Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger ders undersøgelser og resultaterne af Københavnerdialogen. Alle kan komme til mødet. 

Borgerrepræsentationen ventes at beslutte sig endeligt for indretningen af parken i januar.

Læs borgerpanelundersøgelsen: https://oesterbrolokaludvalg.kk.dk/artikel/ny-borgerpanelundersoegelse-om-naturpark-nordhavn

LÆS: Væld af ideer på Naturparkmøde

LÆS: Nordhavn har brug for en ny Fælledpark

Close

Translate »