Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.
naturpark drone

Nordhavnspark med lidt mindre natur

Den kommende Nordhavnspark på på spidsen af Nordhavn endte med at blive på 30 hektar, hvoraf der skal være 4-6 boldbaner.

I dag ligner området mest en byggeplads med op mod 30 meter høje bunker af deponeret jord, men planerne om at skabe en stor, ny park er allerede godt i gang. Teknik- og Miljøudvalget har godkendt en masterplan for parken og næste skridt er en arkitektkonkurrence om den konkrete indretning. Konkurrencen forventes gennemført i første halvdel af 2025.

Der har været debat om parken i flere år, og den har ændret navn fra Naturpark Nordhavn til Nordhavnsparken og tilbage igen flere gange i forløbet. Også størrelsen har været til debat. Danmarks Naturfredningsforening fremlagde f.eks. en plan om en park på næsten 100 hektar. Omvendt har idrætsorganisationerne med DGI i spidsen kæmpet for en park med flere idrætsfaciliteter, som der er mangel på i København.

”I vores dialog med østerbroerne har, det primære ønske været at skabe en park med plads til vild natur” siger Allan Marouf, forperson for Østerbro Lokaludvalg.
Derfor ærgrer det lokaludvalget, at der på Teknik- og Miljøudvalgets møde blev besluttet at ændre antallet af boldbaner fra de foreslåede 3-6 baner til 4-6 baner.

Politikerne lagde vægt på, at boldbanerne i den nye park skal være med til at nedbringe det efterslæb, der er på københavnernes adgang til boldbaner set i forhold til øvrige kommuner.
“Men dette fokus bør ikke stå i vejen for, at aktiviteter i parken skal etableres med hensyn til naturen med blik for biodiversitet og bevaring af fredede dyr”, udtaler Allan Marouf i nyhedsbrevet fra Østerbro Lokaludvalg.

Du skal have abonnement for at læse denne artikelFå adgang til Nordhavn Avis - Første måned på gratis prøve

Close

Translate »