Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.

Nordhavnstippen bevares

nordhavnstippenBorgerrepræsentationen har vedtaget ny Kommuneplan som bevarer Nordhavnstippen og udvider den med  28 hektar.  Det vil kræve at metrolinieføringen på Ydre Nordhavn laves om.

Naturområdet Nordhavnstippen får lov til at blive. Borgerrepræsentationen har vedtaget at bevare naturområdet i den nye Kommuneplan, og samtidig tilføje 28 hektar naturområde på opfyldningsområdet nord og øst for tippen. Til sammen bliver Nordhavn Naturpark dermed på omkring 50 hektar. Det svarer til cirka det dobbelte af Kongens Have. 

Udover naturparken kommer der også en bypark ved Levantkaj.

Nordhavnstippen rummer krat, to søer og et dyreliv med bl.a. får, gæs, svaner, fiskehejrer, forskellige ænder og trækfugle.

Metroens nuværende linieføring på Ydre Nordhavn går lige igennem Nordhavnstippen, så politikerne har også vedtaget at Metroselskabet nu undersøger muligheden for at lave en linjeføring for den sidste etape af Nordhavnsmetroen, så den placeres syd for Nordhavnstippen.

Et vigtigt skridt
Nordhavns Naturvenner er tilfredse med den nye plan, selv om foreningens eget forslag til en naturpark er dobbelt så stor som kommunens.

Nordhavns Naturvenner ser vi det som et resultat af det pres vi har været med til at lægge på Borgerrepræsentation for Nordhavn Naturpark. Der er stadig en del arealer i Nordhavn tilbage, som kommunen skal lægge ud til park for at Nordhavn Naturpark kan realiseres. Bliver Nordhavnstippen bevaret som natur, er det et vigtigt skridt mod Nordhavn Naturpark, siger foreningens formand, Knud Erik Hansen.

Hele tippen, eller?
Han mener at der er en svag formulering i aftaleteksten. Der står i forslaget, at det er mest muligt af området med beskyttede naturtyper, der skal søges bevaret. Her menes først og fremmest de to søer på Nordhavnstippen.

Det er meget forsigtigt, for at sige det pænt, hvis der hermed kun menes søerne. Nordhavnstippen er ikke kun søerne. Den er også arealerne syd for og ned til Nordsøvej. Den omliggende natur er en del af landskabet for både mennesker og dyr. Det vil Nordhavns Naturvenner arbejde for, at det fortsat kan være, siger Knud-Erik Hansen.

Foreninger vil tredoble Nordhavn Naturpark

Nordhavnstippen skal bevares som åbent naturområde

Close

Translate »