Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.

Nordhavnstunnel: 300.000 kubikmeter jord skal fjernes med lastbiler

Omkring 300 borgere, sejlere og andre brugere på Nordhavn og i Svanemøllehavnen var mødt op, da Vejdirektoratet forleden holdt informationsmøde om Nordhavnstunnelen.

Vil erstatningshavnen blive permanent? Hvor meget støj, støv og vibrationer giver byggearbejdet? Og kan der fortsat sejles til og fra havnene? Er der fundet bevaringsværdige skibsvrag i byggeområdet?

Der var mange spørgsmål til det store anlægsprojekt Nordhavnstunnelen, da Vejdirektoratet og entreprenørkonsortiet BESIX/MT Højgaard Danmark holdt informationsmøde om det store anlægsprojekt til 3,96 mia. kroner i Docken på Færgehavnsvej 2. marts.

Medarbejdere holdt oplæg om projektet for den 1,4 kilometer lange tunnel, og fortalte bl.a. om de gener, byggeriet vil medføre i form af støj, støv og vibrationer. Og de afværgeforanstaltninger, som man har planlagt.

Et af de store spørgsmål går på trafikbelastningen både ved Svanemøllehavnen og i Nordhavn. Nordhavn Avis har indhentet yderligere oplysning hos Vejdirektoratet, som viser at der både vil være jordtransporter og levering af beton i visse dele af anlægsperioden. I store mængder;

Fra Svanemøllehavnen skal jorden fra byggegruben som udgangspunkt sejles direkte med pram ud i Kalkbrænderiløbet, hvor det ‘klappes’ (hældes ned på bunden, red.). Dog skal noget af jorden køres med lastbiler til et jorddepot for genanvendelse. Vejdirektoratet forventer, at det betyder ca. 2600 transporter med lastbil. Og der ligger netop et jordbehandlingsanlæg i Nordhavn, så det betyder at lastbilerne skal køre ad Sundkrogsgade. Hvad angår betonkørsel til Svanemøllen kan man forvente at der i en periode skal støbes ca. 2 gange ugentlig, og det vil betyde 60-70 lastbilture pr. gang.

Armene over kors. Bådejerne fra Svanemøllehavnen ser noget skeptisk på de mange omlægninger af havnen.

I Nordhavn vil jorden som udgangspunkt blive transporteret til andre lokaliteter i Nordhavn. Der er dog ingen garanti at noget af jorden ikke skal køres andre steder hen , men Vejdirektoratet regner med det bliver i Nordhavn. Det drejer sig om cirka 300.000 kubikmeter, og der skal i en periode fjernes 1.800 kubikmeter om dagen. Det giver 60 daglige transporter mellem byggegruben langs med Færgehavnsvej og jorddepoterne på Ydre Nordhavn. I forhold til støbninger, vil der på Nordhavn være tale om at der skal køres beton med lastbiler i via Sundkrogsgade. I støbeperioden vil det være 2 gange ugentlig og 60-70 lastbilruge pr. gang – ligesom ved Svanmøllen.

Jordtransporterne vil starte allerede i år – i andet halvår. Betontransporterne starter i andet kvartal 2024.

Fra nu og frem til midten af juni er det støj, som kommer til at dominere byggearbejdet. Til sommer starter entreprenørerne med at vibrere og slå spunsjern ned i Svanemøllehavnen.

Vejdirektoratet har lagt optagelse af info-mødet ud på sin hjemmeside: Dokumenter | Vejdirektoratet

Lastvogne skal som udgangspunkt benytte den nuværende del af Nordhavnstunnelen, forklarede Vejdirektoratet. Men det gælder ikke jord- og betonkørsel på Nordhavnsiden – her skal en del af transporterne gennem Sundkrogsgade.

Om Nordhavnstunnelen
Vejdirektoratet fik i 2014 til opgave at undersøge, projektere og anlægge den nye Nordhavnstunnel.
19. december 2019 blev der fra Folketingets side givet grønt lys for, at man kunne begynde anlægningen af Nordhavnstunnellen. Vejdirektoratet er bygherre på projektet, og efter anlæg bliver tunnelen overdraget til Københavns Kommune og bliver dermed en del af det kommunale vejnet. Projektet finansiers af By og Havn I/S, der også står for den generelle byudvikling i Nordhavn.
Inden selve tunnelarbejdet gik i gang, byggede Vejdirektorat en midlertidig erstatningshavn ved Færgehavn Nord, hvor cirka halvdelen af de omkring 1500 både i Svanemøllen Havn er flyttet til, imens tunnelarbejdet står på under Svanemøllebugten.
På sigt kan tunnellen udvides til en Østlig Ringvej via Refshaleøen og Amager, der vil kunne aflaste biltrafikken i de centrale bydele af København. Tunnelen ender i første omgang ender blindt. For at skabe forbindelse, anlægger Vejdirektoratet et tilslutningsanlæg mellem Kattegatvej og tunnelens ramper.
Forbindelsen mellem Nordhavnsvej og den nye tunnel etableres i et tilkoblingsanlæg under jorden ved Strandvænget. De to tunneler vil fremstå som én tunnel for trafikanterne, når Nordhavnstunnelen er færdigbygget.

Du skal have abonnement for at læse denne artikelFå adgang til Nordhavn Avis - Første måned på gratis prøve

Close

Translate »