Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.
levantkaj entasis 1

Nu kommer Levantkaj

Flytning af containerterminalen vedtaget, så udbygningen af Nordhavn kan fortsætte. Plan for en halv million kvadratmeter boliger er allerede klar.

En ny VVM-godkendelse fra Miljøstyrelsen har nu banet vejen for flytningen af  containerterminalen på Levantkaj ud til spidsen af Nordhavn for enden af Krydstogtkajen. Udflytningen blev første gang miljøgodkendt i 2019, og omfattede dengang også en fjerde krydstogtterminal. Men den del af planen er senere trukket tilbage. 

I år har Miljøstyrelsen genbehandlet miljøgodkendelsen, da ansøgeren Copenhagen Malmø Port (CMP) har søgt om at bruge en anden type kraner, og fordi terminalen også skal kunne modtage kemikalier. Med den nye godkendelse i hus har CMP meddelt, at man vil starte anlægget af den nye terminal, og at udflytningen vil være fuldført i 2023.

En helt ny by
Det betyder samtidig, at By & Havn kan gå i gang med at byggemodne Levantkaj, hvor der efter den gældende strukturplan for Nordhavn skal opføres 505.000 etagemeter boliger og erhvervsejendomme til omkring 12.000 nye beboere og medarbejdere. 

I flere år har det ikke været muligt at bygge boliger nord for Sundmolen, eller på de sidste dele af selve Sundmolen ved Pakhus 52. 

Dels på grund af manglende trafikforbindelser, dels på grund af containerterminalen, hvor støjen fra lastning og losning kan overstige grænseværdien på 50 dB. 

Men nu er jordopfyldningen af Nordhavn afsluttet, så der er plads til at etablere den nye containerterminal for enden af Krydtogtskajen. 

Samtidig er etableringen af Nordhavnstunnellen ud til Nordhavn gået i gang, hvilket betyder at det nye boligområde også har adgangsvej for biler mv.

Havnepark og vild naturEt team ledet af den københavnske tegnestue Entasis har tegnet masterplanen for det Levantkaj, som vil blive udbygget over en periode på 10 år. 

Ifølge masterplanen vil der blive anlagt en havnepark langs Levantkaj mod syd. Langs parken kommer der relativt høje boligejendomme. I stedet for karrébebyggelse, bliver husene lange og pakhus-agtige. 

Længere inde på øen bygges lavere rækkehuse og punkthuse, samtidig med at øens naturtyper ændrer karakter fra det parklignende til ‘romantisk’ vildere natur. På øens nordside vil der være krat og en kantet, og lavvandet kystlinie med en strand ud til Skudehavnsbassinet. 

I dette område skal Nordhavns første folkeskole bygges. Levantkaj kommer også til at rumme en kirke og fodboldbane. To nye kanaler skal gennemskære øen, så der er gennemsejling for kajakker og småbåde. 

Masterplanen skal nu omsættes til en eller flere lokalplaner og vedtages i Borgerrepræsentationen. Metroens linieføring ud på Nordhavn skal også besluttes. 

containerterminal 2Større containerterminal
Det er en ny VVM-godkendelse som betyder at Copenhagen Malmø Port (CMP) kan begynde klargøringen og udflytningen af containerteminalen fra Levantkaj til en ny terminal på østsiden af Nordhavn for enden af Krydtogtskajen. 

Den nye containerterminal bliver på 165.000 kvm. og det er 25.000 kvm. mere end den nuværende. Terminalen får et 550 meter langt kajanlæg og to nye containerkraner, og anlægget kan udvides hvs der opstår behov i de kommende år. Prisen for det nye anlæg løber op i 800 millioner kroner. Bag den nye containerterminal står det 95 procent kommunalt ejede By & Havn sammen med CMP, som By & Havn selv ejer 50 procent af. Den anden halvdel ejes af Malmø Kommune og en mindre gruppe private investorer.

Close

Translate »