Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.
lynetteholm perimeter fase1 august 2022

Nu kan man se Lynetteholm

I september fortsætter arbejdet med at opbygge Lynetteholms stendæmning og stormflodssikring ud for Refshaleøen.

I begyndelsen af august kom Lynetteholms allerførste del af stendæmningen mod Øresund til syne over vandoverfladen, og i september fortsætter arbejdet med at opbygge dæmningen i retning mod Nordhavn. Den første del af stendæmningen vil den strække sig fra den sydligste til den nordligste del af Refshaleøen (ca. en kilometer). I løbet af næste år bygges Fase 2 af dæminngen frem til Kronløbet i Nordhavn. Det fremgår af det seneste nyhedsbrev ‘Lynetteholms anlægsaktiviteter i september’ fra By & Havn.

Kaj ved Refshaleøens B&W tørdok
Ud for Refshaleøens tørdok er der ved at blive anlagt en ny kaj. Kajen bliver 100 meter lang, og den skal blandt andet benyttes, når der skal sejles overskudsjord fra Nordhavn til Lynetteholms jordmodtageanlæg på Refshaleøen. I september bliver der arbejdet med at støbe pullerter på kajen, som fremtidige arbejdspramme kan bruge til at fortøje ved. En del af støbearbejdet skal støbes på ydersiden af kajens spuns under vandet, og det arbejdet bliver udført af en dykker.

Nabodialogmøde om skum
Københavns Kommune har bedt By & Havn undersøge, om det skum, der blev dannet i foråret 2022, kan have medført en forurening af vandet og havnebunden i Margretheholms Havn. Undersøgelsen ventes at være klar inden for kort tid. By & Havn vil på den baggrund invitere til nabodialog snarest muligt.

Sejl Sikkert ved Lynetteholm!
By & Havn oplever fortsat, at fritidssejlere sejler ind over arbejdsområdet, hvor stendæmningen langs Refshaleøen er under opbygning. Det er forbundet med stor fare, da der er risiko for at støde ind i stendæmningen. Størstedelen af dæmningen ligger fortsat under havets overflade og er ikke synlig fra en båd. By & Havn anbefaler alle sejlere i Øresund og Københavns Havn om at orientere sig på denne side

Jordmodtageanlæg Refshaleøen
I september fortsætter arbejdet på byggepladsen for Lynetteholms jordmodtageanlæg. B landt andet opstilles den vægt, som fra næste år skal veje jorden, der ankommer med lastbiler.
På dæmningen ud for Margretheholms Havn fortsætter arbejdet med klapbroen. Her færdiggør entreprenør Munck Havne & Anlæg blandt andet arbejdet med at støbe kantbjælker.
Til november skal den del af broen, der skal klappe op og ned, monteres (brofaget). Monteringen af brofaget kræver, at ind- og udsejlingen gennem dæmning spærres.

FAKTA: Lynetteholms anlægsarbejde 

  • Anlæg af Lynetteholm blev vedtaget af Folketinget den 4. juni 2021.
  • Med lovvedtagelsen blev det besluttet at anlægge en ny halvø som stormflodssikring og jorddeponi mellem Refshaleøen og Nordhavn.
  • Lynetteholm skal blandt andet fyldes op ved hjælp af overskudsjord fra Københavns og omegns byggeprojekter og bidrage til, at Københavns Kommune kan deponere jorden klimavenligt med kort transportafstand fra byggeplads til jorddeponi.
  • I december 2021 blev det offentliggjort, at By & Havn har valgt de to entreprenører Munck Havne & Anlæg A/S og Per Aarsleff A/S til at udføre første fase af Lynetteholms anlægsarbejde.
  • De to entreprenører skal udføre de anlæg, der skal til, for at Lynetteholm kan begynde at modtage overskudsjord fra 2023 og samtidig indbygge opgravet havbundsmateriale fra projektets Fase 2.  
Du skal have abonnement for at læse denne artikelFå adgang til Nordhavn Avis - Første måned på gratis prøve

Close

Translate »