Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.

Nu kommer Lynetteholm tæt på

Til sommer skal hele omkredsen af Lynetteholm være etableret, og stendiget rykker tættere og tættere på Nordhavn.

I løbet af de kommende måneder vil arbejdet med at opbygge stendæmningen, der skal udgøre omkredsen af Lynetteholms fase 2, gå i gang. Den nye ø i København kommer dermed helt ind til Trekroner og Kronløbet, lige over for Nordhavn. Det fortæller det seneste nyhedsbrev fra Lynetteholmprojetet.

Arbejdet med at afgrave blødt havbundsmateriale har været i gang siden slutningen af november 2023 og forventes at fortsætte frem til 31. marts, hvor gravesæsonen slutter. Der graves i det område, hvor den østlige og vestlige perimeter skal opføres.

Der hvor ‘perimeteren’ skal etableres, altså kanten af Lynetteholm, er der ved at blive fyld sand ned på bunden, så den kommende stendæmning står på et stabilt fundament. Sandet hentes på Krigers Flak. De første skibe med sten er også ankommet til arbejdsområdet.

I januar blev der etableret et såkaldt boblegardin mellem Refshaleøen og den sydlige bølgebryder ved Trekroner Fortet – på tværs af det ned nedlagte Lynetteløbet. Boblegardinet skal sikre, at sedimentfaner fra prøveafgravningerne ikke spreder sig ind i Inderhavnen. Boblegardinet i vandet fungerer ved, at en perforeret slange lægges på havbunden og ved hjælp af trykluft, sender bobler op igennem vandet, der fungerer som en barriere for sedimentfanerne. 

Fotos: By & Havn/Lynetteholm

I slutningen af januar måned blev der desuden udlagt et godt 1000 meter langt siltgardin, der har til formål at beskytte det ålegræs, der vokser nær Trekroner Fortet, mod aflejringer af sediment.

Der er også etableret et arbejdsområde ved Levantkaj, hvor kajen skal tilpasses, og molefyret omplaceres ved den fremtidige kajkant. Der graves lige nu både på kajen og i vandet ud for kajen, hvor sejlrenden skal uddybes. I forbindelse med arbejdet er der oprettet et arbejdsområde til søs, der er afmærket med gule bøjer. Bøjerne fjernes igen, så snart arbejdet med at tilrette kajen er afsluttet.
Arbejdet på Levantkaj forventes færdigt i løbet af foråret.

Du skal have abonnement for at læse denne artikelFå adgang til Nordhavn Avis - Første måned på gratis prøve

Close

Translate »