Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.

Nu skal der bygges på Kulpladsen

Kulpladsen nord for Svanemølleværket skal omdannes til et nyt offentligt tilgængeligt område i Nordhavn. De gamle olietanke og pladsen til bådopbevaring skal erstattes af et nyt erhvervsbyggeri helt ude mod vandet, et nyt kraftværk, og en promenade hele vejen rundt som forbinder Kalkbrænderihavnen med Svanemøllehavnen. Der skal være publikumsorienterede funktioner i stueetagerne og byrum, som styrker det maritime miljø.

Det er i hvert fald målsætningen hos ejeren af området, By & Havn, som til efteråret vil udskrive en projektkonkurrence om den nye bebyggelsesplan. Derefter skal der sættes en lokalplanproces i gang, som også involverer borgermøder og høringer. Et tillæg til kommuneplanen er også nødvendigt for at udvikle området fra gammel industri til nyt bymiljø.

Det nye kraftværk skal afløse det såkaldte spidsbelastningsanlæg, som står inde i Svanemølleværket i dag. Der er tale om et gasværk, som starter nogle få vinterdage om året og leverer fjernvarme til 6.000 københavnske husstande.

Det har i længere tid været planen at flytte anlægget ud af Svanemølleværket, så den store bygning kan omdannes til bl.a. et nyt Teknisk Museum. Omdannelsen af Svanemølleværket til teknisk museum og teknologi ’hub’ vil blive udbudt i en særskilt konkurrence.

Promenaden omkring Kulpladsen skal ses i sammenhæng med udviklingen af Svanemølleværket til det nye Danmarks Tekniske Museum. Promenaden skal fortsætte ned langs havnebassinet og det gamle kraftværk. Her ses en visualisering af forplads og promenade foran Svanemølleværket. Museumsbyggeriet forventes først at kunne gå i gang i løbet af 2025.

Hensyn til det maritime miljø
Den kommende helhedsplan for området skal sikre, “at byudviklingen sker i balance med det unikke maritime miljø, der kendetegner en af Nordeuropas største lystbådehavne,” skriver By & Havn i en pressemeddelelse.

“Vi ved, at der er stor interesse og ønsker for udviklingen og den kommende anvendelse og indretning. Vi holder derfor et borgermøde, hvor vi vil tage imod input og ønsker til stedets fremtidige udvikling inden projektkonkurrencen begynder senere på året, udtaler Adm. direktør i By & Havn, Anne Skovbro.

Sejlklubberne KAS og Frem, som ligger i Svanmøllehavnen, har i dag en fælles landplads for deres både på en del Kulpladsen, og har i længere tid forhandlet med By & Havn om fremtiden for pladsen.
Der er også nedsat en arbejdsgruppe som skal komme med forslag til en udvikling af hele Svanemøllehavnen, så der bliver lettere adgang for publikum til det maritime miljø med klubhuse, roklubber og badeanlæg.

Kulpladsen er omgivet af vand, og ligger som bindeled mellem Svanemøllehavnen og Svanemølleværket. Her skal der gøres plads til et nyt energianlæg og ny erhvervsbebyggelse yderst på grunden mod nord. Rundt om hele pladsen skal der være en promenade, og der skal være udadvendte funktioner i stueetagen til det maritime miljø, lyder det i oplægget fra By & Havn. (Foto: By&Havn)

Borgermøde 28. august
Forud for projektkonkurrencen afholder By & Havn et åbent borgermøde 28. august, hvor alle interesserede Københavnere kan komme og høre mere om konkurrencen, samt komme med input til stedets fremtidige udvikling. Tid og sted vil blive annonceret i begyndelsen af august.

Fakta
• Opstart af proces for ny lokalplan og kommuneplantillæg forventes i 2. kvartal 2024. Der vil være borgermøde og inddragelsesforløb i forbindelse med lokalplanarbejdet.
• Omdannelsen af Svanemølleværket til teknisk museum og ”teknologi-hub” vil blive udbudt i en særskilt konkurrence.
• Det samlede projektområde, inklusive adgangsveje, kommende promenadeforløb m.m. er på ca. 25.000m2
• Kulpladsen er ejet af By & Havn.

Du skal have abonnement for at læse denne artikelFå adgang til Nordhavn Avis - Første måned på gratis prøve

Close

Translate »