Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.
metro orientkaj 2 pbh

Nu skal metroens linieføring besluttes

Københavns Kommune vil gå videre med undersøgelser af to linieføringer syd om Nordhavnstippen. Den ene er billig og har kun to stationer. Den anden  er noget dyrere og ender ved fiskerihavnen.

I 2030 skal man kunne tage metroen ud til Tunnelfabrikken, Krydstogtskajen og Fiskerihavnen. Men hvor metrolinien præcis skal ligge, og hvor mange stationer den skal have, er ikke besluttet endnu. 
I år er der blevet lavet en såkaldt screening af forskellige muligheder, og Økonomiforvaltningen har udpeget to finalister, som nu skal undersøges nærmere.

  • ‘BLÅT HOVEDFORSLAG’ er relativ billig (1,8 mia. kroner), har en god driftsøkonmi, men kun to stationer. Den har en høj score mht. pris og lav klimabelastning, men betjener ikke Krydstogtskaj, og har lidt lavere passagertal end de andre forslag. 
  • ‘RØD VARIANT – 3 STATIONER’ er noget dyrere (2,6 mia. kroner), og scorer højt hvad angår passagertal og stationsnærhed. Den stemmer også fint overens med strukturplanen for ydre Nordhavn, herunder placeringen af boligområder mv. Men den er som sagt dyrere, og har dermed en dårligere samlet økonomi.

Ekstra metro til Lynetteholm

Fælles for de to løsninger er at de går syd om Nordhavnstippen og dermed friholder området til naturpark. 

I screeningen er der også taget højde for, at der en dag kan laves en metroforbindelse mellem det omdiskuterede Lynetteholmprojekt og Nordhavn. På den måde kan man forbinde metrosystemerne M4 og M5. Det skalen lille metrolinie med omstigning på begge sider sørge for. 

 Ligesom Lynetteholm indgår den østlige ringvej også i planlægningen af metrolinieføringen. Metroen skal krydse hanvetunnelen ve Levantkaj, ligesom der skal tages højde for boligområderne og deres befolkningstætnhed, for at kunne beregne passagergrundlaget og den samlede økonomi for metrobanen. 

Politikerne i Økonomiudvalget har nu sendt de to forlsag videre til By & Havn, som i 2022 skal lave en nærmere udredning af forslagene. 

Herefter kan der laves VVM-redegørelse, høringer og udbud. Anlægsarbejdet vil finde sted 2025-29 – og metroen vil kunne tage sine første passagerer med i 2030.

Close

Translate »