Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.

Nu skal Nordhavn Station flyttes

nordhavnGammel plan om at flytte Nordhavn Station hen til Århusgade er med i
regeringens nye infrastrukturplan. Pris: 100 mio. kroner. 

Metroen til Nordhavn har gjort Nordhavn Station til et nyt trafikknudepunkt, men mange passagerer gider ikke gå en halv kilometer for at skifte mellem S-tog og metro.

Allerede i 2016 lavede Gottlieb Paludan Architects og NIRAS en forundersøgelse og et skitseprojekt for en forlængelse af perronerne på Nordhavn Station hen til Århusgade, og adgang til stationen via elevator og trappe ved Århusgadetunnelen. Men projektet blev lagt i mølpose, bl.a. fordi By & Havn og Banedanmark ikke var helt enige om hvordan regningen skulle deles. 

Nu er projektet taget op af skuffen igen. Regeringen ønsker i sin nye infrastrukturpaln at afsætte 100 mio. kroner til ombygning af Nordhavn Station. nordhavnPerronerne på Nordhavn Station forlænges hen til Århusgade, hvor der bygges elevator og trappe i jernbanetunnelen. (Gottlieb Paludan Arkitekter, 2016)Ombygningen betyder, at der etableres en adgang til stationen i Århusgade, hvor der bygges elevator, trappe og en forplads ud mod Kalkbrænderihavnsgade. 

Planen om at forlænge/flytte Nordhavn Station skal nu indgå i forhandlingerne med Folketingets partier om de næste 15 års trafikinvesteringer i Danmark. I infrastrukturplanen skriver Transportministeriet:
Opgaven har især fokuseret på mulighederne for at modernisere stationen og tilpasse den til nye trafikformer. Der har været særlig opmærksomhed på cykelforbindelser og på at skabe et centralt omstigningssted med adgang til transport i tre niveauer: S-tog på en dæmning, busser og anden trafik i terræn samt metro under jorden.

Regeringen vil undersøge Østlig Ringvej og metro til Lynetteholmen
Regeringens infrastrukturplan indeholder også en plan om at forlænge Nordhavnstunnelen. Tunnelen er ikke bygget endnu, og skal foreløbig kun bygges fra Svanemøllen til Kattegatvej på Nordhavnsiden. Planen er at forlænge den til Lynetteholm – den nye ø som planlægges mellem Nordhavn og Refshaleøen. Desuden vil regeringen gennemføre en VVM-undersøgelse af en fuld ny Østlig Ringvej, som via Nordhavnstunnelen skal forbinde Helsingørmotorvejen i nord med Øresundsmotorvejen i syd. Undersøgelsen fokuserer på anlæg af en sænketunnel ude langs Amager, hvor man evt. kan genbruge Femern Bælt-forbindelsens tunnelelementfabrik ved Rødby.

Regeringen ønsker også at gennemføre VVM-undersøgelse og anlæg af en metroforbindelse fra Østerport over Refshaleøen til Lynetteholm. Det er således ikke M4 til Orientkaj, som skal være metrolinien til Lynetteholm.

Close

Translate »