Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.

Konkurrence om Nordhavnspark på 30 hektar

Borgerrepræsentationen vil i maj måned godkende den arkitektkonkurrence, som skal finde det bedste bud på Nordhavnsparken. Konkurrencen udskrives i slutningen af 2024. Parken anlægges i 2028.

“Nu skal vi finde den helt rigtige indretning med plads til gåture med vind i håret, grønne områder, sport og leg, børnesikker badning og boldbaner. Der skal være noget for alle, og jeg glæder mig over, at vi nu for alvor kan skyde projektet i gang,” udtaler Københavns overborgmester, Sophie Hæstorp Andersen (S) i en pressemeddelelse.

Konkurrencematerialet skal vedtages i Københavns Borgerrepræsentation i maj måned. Arkitektkonkurrencen forventes at blive udskrevet i slutningen af 2024, vinderen findes i 2025, og parken anlægges i 2028.

Det er Københavns Kommune, der sammen med By & Havn udarbejder programmet for den kommende arkitektkonkurrence, ligesom de begge er repræsenteret i dommerkomitéen.

Konkurrenceprogrammet vil blandt andet bede om at deltagerne kommer med forslag til børnesikker badning, faciliteter til boldbaner og et fælles mødested for parkens brugere, ligesom der vil være fokus på at skabe vild natur, biodiversitet og levesteder for eksisterende dyre- og planteliv.

Det er nemlig nogle af de vigtigste ønsker, som er kommet frem i den såkaldte Københavnerdialog om parken, som foregik i 2021 og som gav omkring 6.600 forskellige input til parken i forbindelse med de forskellige aktiviteter.

En del af konkurrencen bliver også at se på, hvordan terrænet i parken kan bearbejdes, da der er mulighed for at anlægge en bakke på op til 25 meters højde. Dertil kommer at der skal være plads til en træbeplantet støjvold mod containerhavnen mod øst, en stensætning langs vandet, og et område til bil- og cykelparkering.

Københavns Kommune er også forpligtet til at sikre levesteder og egnede ynglesteder for grønbroget tudse på op til 11 hektar i parken. Tudsen er beskyttet efter habitatdirektivets bilag IV og den danske artsfrednings bekendtgørelse. Tudsen er et morgen- og aftendyr og opholder sig på golde steder, hvilket gør det muligt at kombinere åbne arealer, for eksempel stier og klippede græsarealer med tudsen.

Parken kommer til at strække sig over ca. 30 hektar, hvilket svarer til to gange Kongens Have. Placeringen bliver på den vestlige del af spidsen af Københavns Nordhavn lige ud til vandet. By & Havn ejer i dag grunden, som bliver overdraget til Københavns Kommune i 2028, når parken skal anlægges.

By & Havn bidrager med 95 mio. kr. til anlæggelse af Nordhavnsparken. Øvrige udgifter til anlæg forventes at blive afholdt af kommunen eventuelt med bidrag fra fonde, og efter overtagelsen står kommunen selv for driften af parken.

Du skal have abonnement for at læse denne artikelFå adgang til Nordhavn Avis - Første måned på gratis prøve

Close

Translate »