Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.

Ny bestyrelse i GF Århusgadekvarteret

aarhusgadekvarterGrundejerforeningen Århusgadekvarteret har afholdt generalforsamling

 Tirsdag 26. februar afholdt bestyrelsen i GF Århusgadekvarteret generalforsamling i Havnekulturkontorets lokaler. 

På generalforsamlingen blev bestyrelsens beretning for det forløbne år fremlagt, årsrapporten godkendt og fordelingsnøglen fastsat for det kommende regnskabsår. Derudover blev forskellige andre emner drøftet og en ny bestyrelse valgt. Efter generalforsamlingen har den nyvalgte bestyrelse konstitueret sig og er klar til at tage fat på det kommende års bestyrelsesarbejde. 

Bestyrelsen består af:
Nicolai Irminger Axholm, By & Havn, formand
Helle Hönig, G/F Frikvarteret, næstformand
Elisabeth Wolff, By & Havn
Mads Birkedahl Dehlbæk, Nordhavn P/S
Brian Petersen, E/F Harbourpark
Thomas Anfinn Joensen, Portland Towers P/S
Charlotte Danielsen, E/F Kronløbshuset
Allen Helles, E/F Frihavnstårnet, suppleant
Lis Lyngbjerg, E/F Sandkaj nr. 1, suppleant

Grundejerforeningen Århusgadekvarteret består af 18 ejerforeninger. Ejerforeningerne råder tilsammen over en række fælles opholdspladser og arealer, som grundejerforeningen administrerer og vedligeholder. Grundejerforeningen er repræsenteret ved en bestyrelse, som er blevet valgt for en fire årige periode. Der afholdes generalforsamling i grundejerforeningen én gang årligt.

Grundejerforeningen varetager ejerforeningernes fælles interesser og har til opgave at sørge for et godt og givtigt samarbejde mellem ejerforeningerne. Grundejerforeningen administrerer økonomiske forhold og sørger for drift, vedligeholdelse samt at føre tilsyn med kvarterets fælles arealer, herunder affaldshåndtering, vedligeholdelse af byrumsinventer, planter og træer, saltning og snerydning.

Derudover sørger grundejerforeningen for opsætning af vinterbelysning i kvarteret og tager fx stilling til hvilke større kulturelle tiltag der skal finde sted i kvarteret.

Grundejerforeningens medlemmer:

 • E/F Sandkaj
 • Kanonhuset ApS
 • Ejendomsselskabet Sandkajen
 • E/F Havnekanten
 • E/F Antwerpengade
 • E/F Århusgade
 • E/F Havnehuset
 • E/F Provianthuset
 • E/F Frihavnstårnet
 • Ejd. Selskabet Portland Towers P/S
 • E/F Harbour Park
 • P/S Ejendomsselskabet Fortkaj
 • E/F Kronløbshuset
 • G/F Frikvarteret
 • E/F The Silo
 • Michael Borchers
 • E/F Havnehuset Vest
 • By & Havn Parkeringshus
Close

Translate »