Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.

Ny lokalplan for Svanemølleholm sendes i høring

Borgerrepræsentationen skal torsdag vedtage en ny lokalplan for området ‘Svanemølleholm’ ved Sundkrogsgade og Kalkbrænderiløbskaj. Her skal bl.a. Nykredit og AP Pension have nye, store domiciler ud til vandet. Der laves også plads til en træbrygge, hvor befolkningen kan promenere. Forslaget kommer i høring i 8 uger.

I de næste otte uger kan alle borgere afgive høringssvar til den nye lokalplan for Svanemølleholm. Her skal der i de kommende år opføres op til 110.000 kvm. serviceerhverv (kontorbyggeri) omkring Sundkrogsgade. Med planen bliver første del af byudviklingen i Ydre Nordhavn igangsat. Lokalplanområdet udgør ca. 2/3 af den samlede Svanemølleholm. På resten af området ind mod Skudehavnen skal der senere laves en lokalplan for boligbyggeri.

Erhvervsbyggeriet ud til vandet og Kalkbrænderiløbskaj kan ifølge den nye lokalplan blive op til 34 meter højt, men den generelle bygningshøjde i lokalplanområdet holdes på 24 meter. Det vil sige at det kun er ekelte bygningsdele, som må bygges op til 34 meter. i punktvise. Lokalplane vil også sikre, at der plantes 429 nye træer. Der er på nuværende tidspunkt 12 træer (ni skovfyr og tre østrigsk fyr) i området, men de overlever ikke, da de står i vejen for vejbyggeri og byggeri af ramper til nye broer.  Lokalplanen sikrer også, at de gamle togskinner på Kalkbrænderiløbskaj bevares og lægges i et jævnt plan, som de generer cyklister mindst muligt.

Med planen bliver første del af byudviklingen i Ydre Nordhavn igangsat. Lokalplanområdet udgør ca. 2/3 af den samlede Svanemølleholm. På resten af området ind mod Skudehavnen skal der senere laves en lokalplan for boligbyggeri. (Illustration: Københavns Kommune)

Alle stueetager mod Sundkrogsgade og Kalkbrænderiløbskaj skal være forberedt til udadvendte publikumsorienterede funktioner med henblik på, at der er mennesker på kajen og gaden også udenfor kontortid.
Stueetagerne skal her etableres med mindst 50 pct. vinduesareal, så der sikres visuel kontakt mellem mennesker udenfor og indenfor i bygningerne. En del af kajen bliver til et rekreativt område kaldet Kranparken. Der anlægges en promenade til fodgængere og cyklister langs havnefronten, ligesom der etableres en træbrygge samt to nye kanaler, som skal forbinde Kalkbrænderiløbet med Skudehavnen. Her skal der være mulighed for sejlads, motionsture, ophold og andre fritidsaktiviteter langs med havneløbet og kanalerne.

Der er allerede foretaget en såkaldt intern høring af lokalplanforslaget. Blandt andet har Østerbro Lokaludvalg haft høringsret. Desuden har der været afholdt to møder om planen med lokaludvalget, samt et møde med repræsentanter fra sejlklubber og roklubber i Svanemøllehavnen.

Hellere boliger!
Lokaludvalget har fremsat et ønske om at der bygges boliger i stedet for erhvervsdomiciler langs med Kalkbrænderiløbskaj. Og at domicilerne ikke bliver så høje og skyggefulde, så det forhindrer, at man kan følge solens gang. Promenaden ved Kalkbrænderiløbskaj bør have en bredde på mindst 25 meter, og der skal ikke bygges ud i havneløbet langs med Kalkbrænderiløbskaj, mener lokaludvalget.

Teknik- og Miljøforvaltningen har kommenteret lokaludvalgets indsigelser, og skriver bl.a., at området omkring Kalkbrænderiløbskaj på grund af trafikstøj fra Sundkrogsgade bedst egner sig til erhvervsbyggeri.
Desuden bliver havnepromenaden mellem 23 og 37 meter bred, med den undtagelse, at den kun er 15 meter bred ud for det planlagte folkekøkken/restauranten. Der vil ikke blive bygget ud i havneløbet, men der er planlagt træbrygger, som maksimalt kan være 12 meter brede. Inden Kranparken projekteres, vil Lokaludvalget og andre interessenter blive inviteret til en dialog om den nærmere udformning og anvendelse af parken og vandkanten.

Lokaludvalget er også bekyret for trafikken i området. Udvalget ønsker en trafikløsning som aflaster krydset Sundkrogsgade/Kalkbrænderihavnsgade, og som tager hensyn til borgerne i Vordingborggade. Bl.a. derfor er lokaludvalget imod, at Sundkrogsgade udvides fra 2 til 4 vejspor.

Forvaltningen fastholder umiddelbart, at Sundkrogsgade skal udlægges i fire spor. Dog kan den nordligste del nord for Levantkaj mulighvis godt blive i to spor.

Det afhænger af en trafikanalyse, som Teknik- og Miljøudvalget tidligere har bestilt. Den skal bl.a. undersøge Sundkrogsgade, krydset Sundkrogsgade/Kalkbrænderihavnsgade og det nye kryds Århusgade/Kalkbrænderihavnsgade. Men analysen kan ikke laves før metrobyggeriet er færdigt og cykel- og gangforbindelsen er etableret til Århusgade serene på foråret. HVIS den yderste del af Sundkrogsagde bliver i to spor, kan der laves et grønt tracé langs Sundkrogsgade med bynatur.

Du skal have abonnement for at læse denne artikelFå adgang til Nordhavn Avis - Første måned på gratis prøve

Close

Translate »