Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.

Ny Nordhavnstunnel bliver længere

nordhavnstunnel

I dette efterår ventes Folketinget endeligt at vedtage en lov om byggeriet af Nordhavnstunnelen. Et smalt flertal i Borgerrepræsentationen vedtog i sidste øjeblik at forlænge tunnelen med 400 meter så den er klar til Lynetteholm og Havneringvej.

Nordhavnstunnelen er på vej. VVM-redegørelsen er afsluttet og i efteråret forventes Folketinget at vedtage anlægsloven til en pris af 3,6 mia. kroner. Derefter kan byggeriet af tunnellen gå i gang.
I august måned vandt et smalt flertal i Borgerrepræsentationen en afstemning om at vælge en tunnelløsning, som er 400 meter længere end tidligere planlagt. Nu føres tunnellen helt hen til Kattegatvej, så den er klar til at blive ført videre som en østlig ringvejstunnel rundt om København.
Forlængelsen skal også gøre det muligt at føre vejen via den planlagte nye bolig-ø Lynetteholmen. Projektet omfatter også nyt vejbyggeri i Nordhavn, og en del bygninger skal rives ned. Dertil kommer at Svanemøllenhavnens brugere skal flytte deres både til midlertidige havne, imens tunnelgravningen foregår.

Går i land ved Union Kul
Tunnelen starter syd for Svanemøllestranden hvor tunnelen fra Lyngbyvejen slutter. Den lægges som en sænketunnel på bunden af indløbet til Svanemøllens lystbådehavn og føres over til det sted, hvor Unionkul-kranen står på Kalkbrænderiløbskajen. Tunnelen fortsætter under Nordhavn og dukker op af jorden ved Kattegatvej, som forlænges et stykke hen til den nye vej.
Tidligere var det planen at tunnellen skulle dukke op ved Færgehavnsvej syd for Docken. men et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Konservative og DF ønskede den lange tunnelløsning.

Vil underminere metroen
Miljøorganisationen NOAH skriver i sit høringssvar, at den nye regering ikke bør vedtage anlægsloven om en forlænget Nordhavnstunnel.
Vi mener, at dette projekt og en forlængelse i form af en Havnetunnel til Amager bør droppes – bla. i lyset af den nye regerings målsætning om begrænsning af CO2-udslippet med 70 % i 2030. Alle forslag til nye infrastrukturanlæg skal trække i retning af at efterleve den bindende målsætning om reduktion af CO2-udslippet med 70 % i 2030 i forhold til 1990, som beskrevet i ‘forståelsespapiret’ (af den nye S-regering, red.)
NOAH mener, at biltunnellen vil give et stort trafikspring og suge passagerer væk fra den mere klimavenlige kollektive trafik. Nordhavnsmetroen vil kraftigt få undergravet passagergrundlaget. Desuden vil Svanemøllehavnen blive ødelagt gennem mange år.

Naturpark i stedet for menneskerboliger
Og endelig støtter NOAH forslaget fra flere naturorganisationer om at etablere en kraftigt udvidet Nordhavn Naturpark på 100 hektar.
Ved etablering af Nordhavn Naturpark reduceres nybyggeriet naturligvis og derved sænkes behovet for flere veje, skriver NOAH.
Fortsat at satse så markant på personbiler og bruge milliarder på nye vejanlæg og bruge så meget af byens areal til kørsel og parkering er ikke rimeligt, hvis man mener det alvorligt med miljø og bæredygtig trafik, tilføjer de.
Behov for Havnering?
Folketinget har tidligere vedtaget at arbejde for en Havneringen – en østlig omfartsvej, primært i tunnel, som skal føre biltrafik udenom Københavns centrum.

‘Fornuftig aflastning af city’
I avisen Ingeniøren har byplanlægger Peter Hartoft i artiklen ”Havnetunnelen bør opgives”, gjort opmærksom på, at det netop har været Københavns fordel, at der ikke er en østlig omfartsvej.
”Netop det forhold at vi ikke har haft motorgader i og en østlig omfartsvej omkring København, har været afgørende for den trods alt relativt gunstige trafikale situation, som præger København og de centrale bydele, og som mange andre europæiske storbyer i dag misunder os. Byen har skulle udvikle sig i et cirkeludsnit på 150 grader, og det har været grundlaget for en fornuftig aflastning af city,” mener Peter Hartoft-Nielsen.

Close

Translate »