Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.
svanemoellehavn april2021 pbh

Promenade, badeø og flere bådpladser til Svanemøllehavnen

Der skal skabes bedre rammer for havnens sejlklubber, og nye aktivitetsmuligheder for Nordhavns beboere.

 Mandag 8. november 2021 blev et udkast til en ny visionsplan for udviklingen af Svanemøllehavnen præsenteret i Danske Studenters Roklub. Planen er udarbejdet af Svanemøllehavnens klubber og foreninger i samarbejde med By & Havn og Spektrum Arkitekter. 

‘Lidt anonym tilværelse’
Ifølge planens forfattere er visionsplanen både en langsigtet vision for Svanemøllehavnens udvikling som rekreativt kraftcenter for hele København,  og et bud på en række konkrete tiltag og disponering af området, som kan fremtidssikre havnemiljøet.
Svanemøllehavnen er en af Nordeuropas største lystbådehavne og centre for søsport. De 3 sejlklubber i Svanemøllehavnen har tilsammen ca. 3.000 medlemmer, fordelt på bådejere, sejlerskoleelever og ungdomsmedlemmer.

“På trods af sin størrelse lever havnen en lidt anonym tilværelse i den nordlige del af København. Men rundt om havnen forandrer byen sig. Der bygges på livet løs på de gamle industrigrunde, der er planer om at lave Svanemølleværket til museum, og københavnerne søger ned til havnen og vandet for at bade, gå tur og i det hele taget nyde livet,” skriver visionsplanens forfattere.

Udviklingen rummer både udfordringer og muligheder. Blandt udfordringerne nævner planen, at:
“Havnen hænger desværre i dag fysisk dårligt sammen både indadtil og med byen omkring. Det er svært at komme fra den ene ende til den anden, der er ingen toiletter og andre faciliteter for gæster, og der er lange ventelister til bådpladser. Blot for at nævne nogle af knasterne”. Samtidig er der nye behov for faciliteter til nye vandsportsaktiviteter, og for aktiviteter for børn og unge, og for en “gæstfri åbning mod lokalsamfundet”.

svanemoellehavnen 1 visionsplanFra visionsplanen. Illustration: Spektrum Arkitekter.Omringet af byggeri
Svanemøllehavnen er stærkt udfordret af indtil flere anlægsprojekter i de kommende år. Vejdirektoratet anlægger Nordhavnstunnelen, HOFOR bygger en skybrudstunnel samt et nyt ‘spidslastværk’ som skal afløse turbinerne i Svanemølleværket, der  ombygges til muesum. Dertil kommer den øvrige byudvikling af Nordhavn. 

Planen nævner også, at “Baneterrænet vest for Svanemøllehavnen udgør en massiv infrastrukturel barriere.” Besøgende ankommer enten ved det Nordmolen og Midterbroen, eller det sydlige adgangs- punkt ved Svanemølleværket. 

Bådpladser og badeø
For at skabe sammenhæng i området vil visionsplanen forbinde de to adgangspunkter med en ny promenade langs klubhusene. Det vil styrke sam- menhængen mellem havnen og den omkringliggende by.

Havnens klubber har lange ventelister. I de kommende år flyttes omkring 600 både – halvdelen af havnens 1200 både til en erstatningshavn på Nordhavnsiden, imens Nordhavnstunnelen graves ned.
Selv hvis erstatningshavnen bevares, vil der være behov for flere bådpladser. Derfor foreslår visionsplanen et ekstra havebassin nord for Svaneknoppen. Her skal der også anlægges en ‘blå plads’, bedre faciliteter for vinterbadere, og en badeø – ‘Bananen’. 

Kajakker og småbåde skal kunne sejle gennem havnen og under Midtermolen ud til Svanemøllebugten. Det vil skabe en sammenhænge rute til Københavns Havn via kanalerne i Nordhavn. 

Kæmpe potentiale
Forfatterne mener at Svanemøllehavnen har et kæmpe potentiale som attraktion og rekreativt område for hele København. 
“Svanemøllehavnen har en smuk beliggenhed og mange tiltrækkes af udsigten over vandet. Vandet i sig selv opleves som en attraktiv ’magnet’. Potentielt kan Svanemøllehavnen blive en attraktiv destination for beboere på Østerbro og resten af København ligesom havnen også kan tiltrække gæstesejlere udefra”.

“Svanemøllehavnen har atmosfære og stemning. Alle hjørner og kroge af den autentiske havn rummer fortællinger, minder, oplevel- ser og ’hjerteblod’. Havnen må ikke blive ensrettet og kønsløs. Den autentiske stemning og havnens sjæl skal bevares i udviklingen og forskønnelsen af fremtidens Svanemøllehavn,” står der i planen.  

Drømme indtil videre
Svanemøllenhavnens foreninger og klubber understreger sammen med By & Havn at visionsplanen ikke er en færdig plan for udviklingen af havnen. Alle forhold omkring tilladelser, økonomi og plangrundlag skal først afklares, ligesom man anbefaler, at planens mange ønsker bliver opdelt i delmål.  

Arrangement, hvor visionsplanen blev gennemgået og debatteret, blev afholdt efter avisens deadline. 

 

Close

Translate »