Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.

Nye planer på spidsen af Nordhavn

HOFOR og Novafos vil bygge skybrudstunnel, som får udløb ved Fiskerihavnen i Nordhavn. Én gang om året skal der udledes ‘overløbsvand’.

Forsyningsselskaberne Hofor og Novafos vil bygge skybrudstunnel, som får udløb ved Fiskerihavnen i Nordhavn. En gang om året vil der blive udledt blandet regnvand og spildevand, siger Hofor. Fristen for at indsende høringssvar er allerede fredag 5. marts.

Svanemøllens skybrudstunnel skal samle overløbsvand fra kloaksystemer i Gladsaxe, Gentofte og Københavns kommuner. Myndighederne har tidligere diskuteret om man skulle placere  tunnellens udløb i Færgehavn Nord eller ved Svanemølleknoppen, men nu er der udpeget et nyt udløbspunkt ude på pynten ved ved Fiskerihavnen. 

Sender vand til rensning
Området bliver også tilført et bygningsværk ude i vandet foran pynten, som skal håndtere overløbsvandet. Her skal der føres en ledning tilbage til Strandvænget Pumpestation, hvorfra vandet kan pumpes videre til renseanlægget, når der igen er plads i det almindelige spildevandssystem. 

Kloakvand i vandet
Overløbsvand er en blanding af regnvand og spildevand fra kloakkerne, som opstår når kloaksystemet bliver overbelastet. 

“Tunnelen fungerer som et bassin, så i langt de fleste tilfælde vil vi kunne opbevare al overløbsvandet i tunnelen, og sende det videre til renseanlægget, når der er plads i systemet igen. Kun en gang om året vil systemet være fyldt, og så vil skybrudsvandet blive ledt ud i havet nord for Fiskerihavnen”, forklarer Mathias Elle, projektleder for Svanemøllen Skybrudstunnel og ansat hos Novafos. 

At udledningen kun vil ske en gang om året i gennemsnit, fremgår af en miljøvurdering, der er i gang netop nu.

Ved kraftige skybrud kan renseanlægget ikke håndtere al vandet, og så åbnes der for slusen til Øresund og ikke særlig lækkert vand løber ud foran Fiskerihavnen. 

Lokaludvalg: Flyt udløbet
Projektet er nu inde i den afsluttende høringspoces, og kan derefter godkendes og opføres. Miljøstyrelsen modtager ideer og forslag frem til 5. marts. 

Østerbro Lokaludvalg har allerede afgivet sit høringssvar. Udvalget mener at skybrudsanlægget skal flyttes længere ud i vandet. Noget som Østerbo Lokalråd længe har arbejdet for.

“Vi bakker forsat op omkring Lokalrådet i denne sag. Lokaludvalget ser derfor positivt på, at der i det fremsendte materiale er taget højde fra det lokale ønske om at flytte udløbet fra tunnelen længere ud i Øresund, så det i mindst mulig grad kommer til at påvirke badevandskvaliteten ved Svanemøllestranden. Dog undrer lokaludvalget sig over, hvorfor udløbet ikke flyttes helt ud på den anden side af Nordhavn, hvor vandudskiftningen vil være endnu bedre”, skriver Østerbro Lokaludvalg.

Østerbro Lokaludvalg har allerede afgivet sit høringssvar. Udvalget mener at skybrudsanlægget skal flyttes længere ud i vandet:

“Østerbro Lokaludvalg har gennem hele processen bakket op omkring det lokale arbejde fra bl.a. Østerbro Lokalråd, der har arbejdet på at få flyttet tunnelens udløb. Vi bakker forsat op omkring Lokalrådet i denne sag. Lokaludvalget ser derfor positivt på, at der i det fremsendte materiale er taget højde fra det lokale ønske om at flytte udløbet fra tunnelen læn- gere ud i Øresund, så det i mindst mulig grad kommer til at påvirke badevandskvaliteten ved Svanemøllestranden. Dog undrer lokaludvalget sig over, hvorfor udløbet ikke flyttes helt ud på den anden side af Nordhavn, hvor vandudskiftningen vil være endnu bedre”, skriver Østerbro Lokaludvalg.

Fakta: Hvad er overløb af spildevand?
Når det regner kraftigt, kan der opstå situationer, hvor rensningsanlæggene og kloakkerne får tilført så meget vand på én gang, at de ikke kan følge med. Til sådanne situationer er der lavet en slags nødventiler, kaldet overløbsbygværker, som leder spildevandet forbi rensningsanlægget og ud i vandløb eller i havet. Der sker dog en enkel rensning gennem et mekanisk filter, hvor de største dele som fx toiletpapir fjernes. Spildevandet er desuden fortyndet med regnvand. Formålet med overløbet er at forhindre, at spildevandet stuver baglæns op i de tilkoblede ejendomme og veje og at skåne rensningsanlægget for en overbelastning. (Kilde: Miljøstyrelsen).

Du skal have abonnement for at læse denne artikelFå adgang til Nordhavn Avis - Første måned på gratis prøve

Close

Translate »