Selvbetjening for abonnenter

Gå til Selvbetjening I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.
kalkbraenderihavnsgade marmorvej 25

Nyt borgermøde om Kalkbrænderihavnsgade

Begrønning af Kalkbrænderihavnsgade, hvordan? Kan den gade overhovedet blive blive en grønnere gade med mere byliv?

Det spørgsmål brugte omkring 40 borgere deres aften på – da der i januar var borgermøde om Begrønning af Kalkbrænderihavnsgade hos Cobe på Sundmolen.

Borgerrepræsentationen har i Budget22 har bevilget penge til at få lavet en foranalyse, der skal munde ud i et forslag til, hvordan Kalkbrænderihavnsgade (mellem Kastellet og Svanemøllestranden) kan begrønnes. Projektet er et samarbejde mellem Københavns Kommune og By & Havn. Foranalysen skal undersøge:
Hvordan stedets bynatur styrkes (sammenhængende grøn identitet). Hvordan der kan skabes omgivelser, der skaber bedre byliv med mulighed for ophold. Og hvordan det kan gøres mere attraktivt for de bløde trafikanter at bevæge sig langs strækningen

kalkbraenderihavnsgade idevaerksted 3362På mødet fortalte arkitekter og ingeniører om mulighederne for at lave en grønnere gade, men også om de mange begrænsninger der stadig er for at lave de store og vilde forandringer. Kalkbrænderihavnsgade er en 4-sporet ringvej med 21.000 køretøjer dagligt. Og Københavns Kommune kan ikke ændre på vejforløbet eller på antallet af vejspor. Og under jorden ligger der virkelig mange rør og ledninger, som gør det svært at plante større træer.

Kommune og arkitektfirma kom dog alligevel hjem med nogle inputs fra borgerne, og projektet er nu efterhånden så langt, at der snart kan præsenteres et konkret forslag. 15. marts er der igen borgermøde, hvor Cobes arkitekter præsenterer deres forslag til en grønnere gade. 

Foranalysen skal efter planen, indgå i de politiske forhandlinger i forbindelse med Budget24.

Borgemøde No. 2 om Kalkbrænderihavnsgade. 15. marts kl. 17-18. Cobe arkitekter, Orientkaj 4, stuen. Tilmelding via Billetto via link

Close