Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.

Nyt flertal på Københavns Rådhus

Af Finn Rudaizky (DF), Medlem af Københavns Borgerrepræsentationen

Syv partier på Københavns Rådhus indgår principaftale om toårigt budget for 2024 og 2025. Socialdemokratiet, Det konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti har underskrevet en principaftale for de økonomiske rammer og forhandlinger om budget 2024 og 2025.

Partierne er de samme, som før har stået sammen om ansvarlige politiske beslutninger om stormflodssikring af København og mere Metro til Københavnerne. Beslutninger, der tager hånd om byens udvikling og udfordringer på den lange bane, stigende vandstande og stormflodssikring, klimaforandringer, boligmangel, befolkningsudvikling, millioner af tons overskudsjord fra byggeprojekter, trængsel, støj og Metro.

Der er endnu tre måneder til budgetforhandlingerne officielt starter på Rådhuset, men med aftalen forpligter partierne allerede nu hinanden og siger: “Vi indgår en aftale om de kommende to budgetter”. Det er første gang i Københavns historie, at politikerne indgår en aftale om et toårigt budget. Det sker for at skabe ro og tryghed om hovedstadens udvikling. Partierne er blandt andet enige om at prioritere mere Metro og udbygning af infrastrukturen i København med 6.3 milliarder kroner frem til 2035.

København skal gå forrest i den grønne omstilling. Vi skal være endnu mere ambitiøse ved at prioritere klima og bæredygtighed i alt fra kommunens indkøb til renovering af bygninger og ny infrastruktur. I København skal vi mindske vores CO2-udledning og gøre op med den sundhedsskadelige luftforurening luftforurening i byen. 

Den tidligere socialdemokratiske Overborgmester i København, H.P. Sørensen, har engang sagt: “hvis lokummet brænder et eller andet sted her i landet, så kan man være sikker på, at der sidder en socialdemokrat på det”.

Den retorik er der slet ikke brug for i dag. Tværtimod. Jeg er faktisk imponeret over, hvordan Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen, på en meget dygtig, smidig og loyal måde, har styret forhandlingerne, som har ført til aftalen i dag. 

For Dansk Folkeparti er det vigtigt, at det kommer til at betyde en virkelig opprioritering af ældres trivsel og øget aktivitet i ældreklubber og på plejehjem med kultur og musik. DF har kæmpet for langt mere fokus på borgere med handicap, sindslidelse, ungdomsarbejdsløshed, udsatte børn og unge – også de som mistrives. Vi kommer til at få flere kultur- og idrætstilbud. Metro over hele byen, grønne aktive arealer og grønt miljø. DF er begejstret. Det er jeg sikker på, at borgerne også er.

Du skal have abonnement for at læse denne artikelFå adgang til Nordhavn Avis - Første måned på gratis prøve

Close

Translate »