Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.

Nyt fra Nordhavnstunnelen

Nordhavnstunnelen skal have etableret en omfattende grundvandssænkning langs udgravningen.

Nede i byggegruben skal der være helt tørt, når støbearbejdet begynder, og derfor skal der pumpes store mængder vand op. Samtidig er projektet forpligtet til at sikre, at at grundvandsstanden i de omkringliggende områder ikke ændrer sig væsentligt. Derfor skal vandet pumpes ned i undergrunden igen. Til det formål er der etablere ben masse “reinfiltrationsbrønde”, og der bliver opsat rør enten oppe eller enkelte steder nede langs jorden. Arbejdet er gået i gang i Nordhavn, og i starten af 2024 går det arbejde også i gang på Østerbrosiden. Der bliver udsendt mere information herom til de nærmeste naboer.

Mere tung trafik til byggepladsen
I løbet af november er antallet af lastbiltransporter øget til 20-30 daglige transporter. Alle transporterne har med det generelle anlægsarbejde af Nordhavnstunnelen at gøre, og det er overvejende spuns, der skal fragtes fra lagerpladsen i Nordhavn til Svanemøllehavnen. I begyndelsen af 2024 kommer der markant flere transporter med lastbil, idet selve udgravningen af traceet bliver påbegyndt, hvilket betyder, at rigtig meget sand skal transporteres væk fra byggepladsen. Der forventes op til 200 daglige lastbiltransporter fra Svanemøllesiden og Nordhavn. Udgravning af trace kommer til at foregå hele 2024.

Fotos: Vejdirektoratet

Arbejdsplatformen i Kalkbrænderihavnsløbet er så godt som færdig
Sejlrenden er blevet smal for sejlerfolket, og det er fordi entreprenøren er så godt som færdig med arbejdsplatformen i Kalkbrænderiløbet, som fylder halvdelen af sejlrenden. De fleste afgrænsende spunsjern er blevet banket og vibreret ned, sand er fyldt i og der sejlet sten ind, som også skal bruges som opfyld i arbejdsplatformen, inden den er helt færdig ved årsskiftet. Når arbejdsplatformen står færdig, tager entreprenørens marinefolk videre til nye opgaver og kommer først retur til Nordhavnstunnelen om et års tid for at fjerne den eksisterende platform i Kalkbrænderiløbet og anlægge en ny i den anden side af løbet.
Ved at anlægge arbejdsplatformene på denne måde, holdes Kalkbrænderihavnsløbet åbent hele året, så alle sejlbåde, robåde, kajakker mv. kan komme ud og ind af Svanemøllehavnen.

Siltgardin
Ved Svaneknoppen har der været etableret et langt “siltgardin” for at skærme Svanemøllestrand for sedimenter, mens der blev arbejdet i havnen og i Kalkbrænderiløbet. Gardinet har sikret at sedimentet er blevet i Kalkbrænderiløbet og ikke har generet strandgæsterne.  Men nu er der ikke lige brug for det, så det er planen at det nedtages i december.  Siltgardinet bliver opsat igen, når arbejdsplatformen skal demonteres og opbygges i den anden del af Kalkbrænderiløbet ud fra Svaneknoppen. Efter planen bliver dette arbejde udført i slutningen af 2024.

Close

Translate »