Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.

Nyt vejnavn: Kronløbsgade

kronloebsoenKronløbsøen har fået et officielt navn. Den skal hedde ‘Kronløbsøen’. Samtidig skal den gade, som fører ud på øen, hedde Kronløbsgade. Det har Vejnavnenævnet i Københavns Kommune besluttet.

Det nye gadenavn gælder det kommende vejstykke fra Fortkaj, over broen og ud på øen.

Gaden på Kronløbsøen skulle egentlig have heddet Dunkerquegade, da den ligger i forlængelse af Dunkerquegade inde på Fortkaj. Det besluttede Vejnavnenævnet i 2013. Men bygherren Kronløbsøen Projekt P/S har ønsket at gaden skulle have sit eget navn. Et selvsstændigt navn vil  understøtte øens særkende og gøre vejen mere tydelig for besøgende. Samtidig har bygherren foreslået at gaden skulle hedde ‘Kronløbsøen’. 

Vejnavnenævnet fandt, at et navn med ”Kronløb” er oplagt til den nye ø. Men nævnet mener at det vil være misvisende at fastsætte et ø-navn – Kronløbsøen, – som vejnavn. Det virker ulogisk, bl.a. fordi selve øen ikke har et navn. Vejnavnenævnet ønsker derfor at selve øen navngives ‘Kronløbsøen’, og øens vej navngives ‘Kronløbsgade’. 
Vejnavnet Dunkerquegade udgår ikke, og er allerede taget i brug på vejstykket mellem Helsinkigade og Fortkaj.  

Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune skal tage stilling til vejnavneændringen på sit møde 15. marts 2021.

Dispensation til Kronløbsøen – men uden taghuse

Kronløbsøen får eget gadenavn

Close

Translate »