Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.

Østlig Ringvej kommer op i fart

Parterne bag projektet for en Østlig Ringvej er i fuld gang med at foretage undersøgelser og vurderinger til den miljøkonsekvensrapport, som nu skal laves. 

Forligspartierne bag forliget om ‘Fremtidens Veje’ under Infrastrukturplan 2035 har godkendt et såkaldt kommissorium for en Miljøkonsekvensvurdering af Østlig Ringvej. Det statslige selskab Sund & Bælt Holding er derfor gået i gang med at gennemføre undersøgelser i Øresund, som skal være med til at beskrive de forventede positive og negative virkninger af en Østlig Ringvej – både under anlæg og i drift. Miljøkonsekvensrapporten skal indgå som et vigtigt materiale i den videre beslutningsproces, skriver Sund & Bælt Holding i sit nyhedsbrev om Østlig Ringvej.

I det tidlige forår foretog Sund og Bælt undersøgelser af havbunden ud for Amager.

Allerede i det tidlige forår foretog Sund og Bælt undersøgelser af havbunden ud for Amager. Havbundens overflade er kortlagt med sonar og ekkolod og dybereliggende geologiske lag ned til 20 meter under havbund undersøgt med seismiske metode. Endelig måles magnetiske forskelle i bunden, hvilket bruges til at finde begravede metalgenstande.

“Data er lige nu på vej ud til vores eksperter og kommer til at indgå i grundlaget for en række af de emner vi undersøger, fra arkæologiske screeninger efter skibe og stenalderbopladser til geologi og kortlægning af naturtyper på havbunden. Det er et af de vigtige første skridt i den række af undersøgelser, der skal danne et solidt grundlag for vores miljøvurdering,” fortæller Rune Butzbach, miljøkonsulent for Østlig Ringvej-projektet.  

I marts måned blev der afholdt det 3. møde i “Havneforum” – et forum hvor Sund & Bælt mødes med repræsentanter for lystbådehavne, sejlklubber og foreninger m.fl., som benytter farvandet langs Amagers østkyst. 
“Dialogen var god, og spørgelysten stor. Vi snakkede blandt andet om høringsnotatet og hvilke centrale temaer, det indholder”, skriver Sund & Bælt. 

​​​​​​​I slutningen af juni måned satte Sund & Bælt tre lyttestationer ud nord, vest og syd for Saltholm. Det skete for at undersøge de eksisterende miljøforhold og projektets potentielle indvirkninger herpå, herunder blandt andet i forhold til marsvin, som er en særlig beskyttet art.

Miljøkonsekvensvurderingen (VVM) for Østlig Ringvej i København forventes at være klar i 2025.
Læs ‘Kommisorium: Miljøkonsekvensvurdering af Østlig Ringvej

Den østlige ringvej skal starte i Nordhavn. Det skal ske ved at forlænge den Nordhavnstunnel, som i disse år er ved at blive bygget. Her ses byggeområdet i Nordhavn i 2020.

Sænketunnel langs kysten
Et flertal i Folketinget indgik 28. juni 2021 en politisk aftale om ”Infrastrukturplan 2035”. Den indebærer, at der skal gennemføres en miljøkonsekvensvurdering (VVM) af en ny Østlig Ringvej, der forløber langs Amagers Østkyst og forbinder Helsingørmotorvejen i nord med Øresundsmotorvejen i syd.

Linjeføringen ud for Amagers østkyst er valgt på baggrund af Vejdirektoratets forundersøgelse af en Østlig Ringvej, hvor man havde set på ni forskellige linjeføringer. Forundersøgelsen viste blandt andet, at man ved at anlægge en Østlig Ringvej som en sænketunnel langs Amagers østkyst kan reducere generne i anlægsfasen, ligesom miljøpåvirkningen er mindre end ved nogle af de alternative linjeføringer, der også blev undersøgt.

Samtidig kan man ved at anlægge en sænketunnel trække på de meget store erfaringer Danmark har med denne type tunneler og udnytte, at man netop nu er ved at bygge en tunnelelementfabrik til Femern Bælt-forbindelsen, som man kan genbruge til projekter som Østlig Ringvej.

Man kan læse mere om forundersøgelsen på Vejdirektoratets website her.

Du skal have abonnement for at læse denne artikelFå adgang til Nordhavn Avis - Første måned på gratis prøve

Close

Translate »