Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.
toilet metrostation

Offentligt toilet på vej til Hamborg Plads

Århusgadekvarteret får et nyt offentligt toilet på Hamborg Plads. Det står klart efter at budgetpartierne på rådhuset har indgået en ny økonomisk aftale.

De nødvendige penge til toilettet er blevet afsat i den såkaldte overførselssag, hvor partierne bag sidste års kommunebudget har fordelt de overskydende midler fra 2023 til forskellige projekter og initiativer.

I aftalen er der afsat 800.000 kroner til anlæg af toilettet på Hamborg Plads i 2024. Beslutningen betyder at Københavns Kommune også skal stå for driften af toilettet efterfølgende, da det opføres af kommunen og på kommunal grund. By og Havn vil betale for selve toilettet.

”Grundejerforeningen i Århusgadekvarteret hilser det meget velkomment, at vores snart årelange kamp for at få etableret offentlige toiletter i nærheden af badezonen på Sandkaj ser ud til at kunne afsluttes. Vi har nu taget kontakt til Københavns Kommune, så vi kan få afklaret, hvornår og hvor toilettet præcist kan anlægges, og om det evt. vil blive nødvendigt med endnu en midlertidig løsning til sommerens indtog af badegæster. Vi har haft et rigtigt godt samarbejde med Østerbro Lokaludvalg, som også har støttet os i at få sagen rejst politisk. Det giver så god mening, at Østerbro og Nordhavn på den måde ser sig som en helhed til gavn for beboer og gæster,” udtaler , Bente Hyldahl Fogh, Formand for Grundejerforeningen Århusgadekvarteret.

Der har i mange år været brug for et permanent, offentligt toilet i Århusgadekvarteret. Indtil nu har grundejerforeningen bekostet et midlertidigt toilet i sommersæsonen. By & Havn etablerede vand og afløb til et toilet da man anlagde parken på Skt. Petersborg Plads, men kommunen ville ikke bygge et toilet her, da grunden ikke er kommunal. Nu flyttes projektet til en del af Hamborg Plads, som er kommunal.

Læs mere om sagen her.

Øvrige beslutninger i den nye aftale på rådhuset, som blev indgået tirsdag aften 19. marts:

Begrønning på Kalkbrænderihavnsgade
I Budget 2024 var parterne enige om en målsætning om, at der skal være flere træer i Københavns Kommune, bl.a. på Kalkbrænderihavnsgade i Nordhavn. Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen, frem mod Budget 2025, skal belyse mulighederne for begrønning af Kalkbrænderihavnsgade. Læs vores artikel om sagen her.

Hensigtserklæring om udvikling af Svanemøllehavnen
Parterne er enige om at henvise en sag om udvikling af Svanemøllehavnen til Budget 2025. Kultur- og Fritidsforvaltningen vil udarbejde en sag til Kultur- og Fritidsudvalget inden Budget 2025, hvor ideerne i visionsplanen skitseres. Kultur- og Fritidsudvalget kan på baggrund af denne, og med inddragelse af Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen, udstikke en retning for det videre arbejde med henblik på at søge om en screeningsbevilling til Budget 2025. Læs vores artikel om sagen her.

Tidlig opstart af Levantkaj Skole
Der er ledig kapacitet på almene skoler i flere dele af byen, som kan rumme den specialkapacitet, der oprindeligt var planlagt på Levantkaj Skole. Derfor er parterne enige om at annullere specialsporet på den kommende skole på Levantkaj samt at afsætte midler til en justering af planlægningen af Levantkaj Skole. Parterne er herudover enige om at afsætte midler til planlægning af tidlig opstart af Levantkaj Skole.
Der afsættes 7,8 mio.kr. samlet på anlæg i 2024-2025 til en justeret planlægningsbevilling til Levantkaj Skole uden specialspor og planlægningsbevilling til tidlig opstart. Læs artikler om Levantkaj Skole.

Etablering af flydende øer i havnen
Parterne er enige om at afsætte midler til afklaring af mulig placering af 9-12 små flydende øer i Københavns Havn, samt udvikling af koncept og design. Der afsættes 0,4 mio. kr. på service i 2024 til en screeningsbevilling. Læs lidt om projektet i vores artikel her.

En ny badezone i havnen
Parterne er enige om at afsætte midler til etablering af en ny badezone i havnen. Parterne er enige om at denne som udgangspunkt skal placeres ved Ofelia Plads. Der afsættes 0,9 mio. kr. på anlæg i 2024 til anlæg af den nye badezone. 0,05 mio. kr. årligt på anlæg i 2024 til tjek af vandkvalitet. 0,07 mio. kr. på service i 2024 og 0,1 mio. kr. årligt på service i 2025 og frem til afledt drift og vedligehold.

Foranalyse af en overdækning af Helsingørmotorvejen
Parterne er enige om at afsætte midler til at foretage en foranalyse af mulighederne for overdækning af Helsingørmotorvejen. Der afsættes 2,0 mio. kr. på anlæg i 2024-2025. Læs mere her.

Du skal have abonnement for at læse denne artikelFå adgang til Nordhavn Avis - Første måned på gratis prøve

Close

Translate »