Selvbetjening for abonnenter

Gå til Selvbetjening I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.
levantkaj entasis masterplan 2018

Om fem år bor der mennesker på Levantkaj

De første beboere på Levantkaj kan flytte ind i slutningen af 2027. De kan se frem til klimavenlige boliger, havnepromenade, strandeng, kirke og skole.

By & Havn har i dag offentliggjort, at hele det nye bykvarter på Levantkaj har opnået en platin-præcertificering inden for bæredygtighedstandarden DGNB. Det er en standard, som gør det muligt at dokumentere om bygninger og bydele lever op til bestemte målsætninger for bæredygtighed. ‘Platin’ er den højest mulige certificering. Når byområdet er bygget kan man opnå den endelige certificering ved at dokumentere, at målsætningerne er opfyldt. Også Århusgadekvarteret Vest og Sundmolen har en DNGB cerficiering i platin.

“Levantkaj er en vigtig milepæl i vores arbejde med at udbygge Nordhavn – og jeg er glad for, at vi nu har papirer på, at vi lever op til vores egne bæredygtighedsambitioner. Vi sender et signal om, at man ganske enkelt ikke kan købe en grund af os, hvis man ikke bygger bæredygtigt,” udtaler Adm. direktør Anne Skovbro, By & Havn.

levantkaj masterplan ny
Selve byområdet får Nordhavns tredje metrostation, Nordhavns første kirke og Nordhavns første folkeskole. På energiområdert vil HOFOR og Københavns Kommune etablere fjernvarme og en ny mulighed for at afprøve en havvandsvarmepumpe i energiforsyningen.(Entasis)

Levantkaj skal især være bæredygtig på områderne energi- og ressourceeffektivitet, bynatur, grøn mobilitet – samt byliv og fællesskab. For hele Levantkaj gælder det, at der er et stort fokus på bynatur med variation i biodiversiteten og gode muligheder for at planter og dyr kan vandre. Det vil komme grønne byrum og kanaler og vandet bruges som rekreativt områd. På den sydlige side af kajen kommer en urban landskabelig havnepromenade, og på den nordlige side kommer en mere uplejet og vild strandeng.

De første beboere kan flytte ind på Levantkaj omkring 2027, når den planlagte Nordhavnstunnel står klar til at lede trafikken under Svanemøllebugten fra Nordhavnsvej til Ydre Nordhavn. Selve udviklingen af området sættes i gang i løbet af 2025, når der foreligger en godkendt lokalplan for området, og containerterminalen er flyttet. 25 procent af boligerne bliver almene boliger. 

entasis levantkaj skudehavnen S5 H1 3 Mod nord vil bykvarteret skråne ud mod skudehavnen, hvor der anlægges en strandeng i stedet for kajkant. (Entasis)

Hvad er DGNB
DGNB er en bæredygtighedscertificering, der kan bruges på både byområder og byggerier, og et værktøj til at arbejde am­bitiøst, systematisk og helhedsorienteret med bæredygtig byudvikling. DGNB skelner mellem certificering af et byggeri og et byområde.

DGNB vurderer byområdet ud fra fem overordnede kriterier om hvor bæredygtigt det er miljømæssigt, socialt, teknisk, procesmæssigt og økonomisk.

By & Havn har arbejdet med DGNB certificeringer siden 2013, bl.a. ved at indføre DGNB-klausuler i salgsaftaler med krav om, at bygherre skal bæredygtighedscertificere deres byggeri til minimum guld.

Andelen af salgskontrakter med DGNB-klausuler har været støt stigende i By & Havn fra 25 procent i 2016 til 100 procent i 2019 og frem
Med By & Havns forretningsstrategi 2020-2023 blev der sat et nyt mål om, at alle byområder bæredygtighedscertificeres til platin, som er det højeste niveau, et byområde kan opnå.

By & Havn har udvalgt fem temaer, som der er særligt fokus på i arbejdet med at udvikle bæredygtige byområder: Energieffektivitet, Grøn mobilitet, Bynatur, Ressourceeffektivitet og Fællesskaber og Byliv.

Du skal have abonnement for at læse denne artikelFå adgang til Nordhavn Avis - Første måned på gratis prøve

Close