Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.

Velkommen til Nordhavn Avis

Nordhavn Avis er det foretrukne lokalmedie for alle i Nordhavn og nabokvarterer. Du finder os her på nordhavn-avis.dk, i vores nyhedsbrev hver fredag – samt i den trykte gratisavis én gang månedligt.


Kontaktoplysninger:
Nordhavn Avis / Bydelsaviserne
Mail: kontakt@nordhavn-avis.dk
Telefon: 31 15 30 40
Redaktør og udgiver: Lars Greir
CVR: 29253315
Bankkonto: MERKUR ANDELSKASSE  8401 5465432


nordhavn-avis.dk
er det primære nyhedsmedie for Nordhavn og nabokvarterer. Det er her at vi løbende bringer de lokale nyheder for netop din bydel. på nordhavn-avis.dk finder du også e-aviser og artikelarkiv. Du kan læse med hvis du har abonnement! Det koster fra 80 øre om dagen – og første måned er en gratis prøveperiode. Tilmeld dig her.

[auto_translate_button]

Godmorgen Nordhavn er vores ugentlige nyhedsbrev som udsendes hver fredag. Det præsenterer alle de seneste nyheder og linker ind til netavisen. Vi vil tilføje mere unikt indhold i nyhedsbrevet fremover.

Den trykte Nordhavn Avis udkommer hver måned. Vores bude omdeler avisen til alle husstande i Nordhavn. Omdelingen finder sted torsdag og fredag. 
Avisen kan afhentes hos Liljen & Fuglen, home, Realmæglerne, Meny i Nordhavn.

HAR DU SPØRGSMÅL TIL DISTRIBUTIONEN, MODTAGER DU IKKE AVIS?  KONTAKT OS PÅ: distribution@nordhavn-avis.dk.


UDGIVELSER OG DEADLINES 2024

#1 UGE 4 Torsdag 25. januar. Deadline mandag 22. januar.
#2 UGE 8 Torsdag 22. februar. Deadline mandag 19. februar.
#3 UGE 12 Torsdag 21. marts. Deadline mandag 18. marts.
#4 UGE 16 Torsdag 18. april. Deadline mandag 15. april.
#5 UGE 20 Torsdag 16. maj. Deadline mandag 13. maj.
#6 UGE 24 Torsdag 13. juni. Deadline mandag 10. juni.
#7 UGE 32 Torsdag 8. august. Deadline mandag 5. august.
#8 UGE 36 Torsdag 5. september. Deadline mandag 2. september.
#9 UGE 40 Torsdag 3. oktober. Deadline mandag 30. september.
#10 UGE 44 Torsdag 31. oktober. Deadline mandag 28. oktober.
#11 UGE 48 Torsdag 28. november. Deadline mandag 25. november.
#12 UGE 50 Torsdag 12. december. Deadline mandag 9. december.

Oplag: 1800 (pr. DECEMBER 2023). Sidetal: 12-28. Papirkvalitet: 52 gram white. Tryk: Sjællandske Mediers Trykkeri i Holbæk. Tekniske oplysninger: Tabloid-avis med seks spalter. Trykmetode: Offsetrotation. Færdige annoncer modtages i pdf. Billeder og illustrationer modtages i jpg, png, eps, psd, pdf. Billeder leveres i en opløsning på 180 dpi i de størrelser hvormed de skal bruges. Sendes på mail eller WeTransfer.


FOR ANNONCØRER

Vi tilbyder alle virksomheder og forretningsdrivende at bruge vores medier som annoncemedie. Vi fremsender gerne tilbud på ønskede formater og perioder. Alle priser excl. moms. Skriv eller ring for yderligere oplysninger til KONTAKT@NORDHAVN-avis.dk eller telefon 31 15 30 40.

NYHEDSBREV: Vil du med ud til vores faste nyhedsbrevmodtagere? Vi udsender hver fredag morgen nyhedsbrevet GODMORGEN NORDHAVN med de nyeste historier fra bydelen.  En annonce i nyhedsbrevet kommer helt ind i modtagernes mailboks. Pris: Kun 1,00 kr. pr. modtager (p.t. 536 modtagere)

WEBANNONCERING
Topbanner: 600 kr. pr. uge.
Sidebanner. 400 kr. pr. uge.
Inde i artikel: 200 kr. pr. uge pr. artikel (Alle priser excl. moms)

BANNERPRODUKTION: Vi tilbyder produktion af enkle, hurtige bannerannoncer. Priseksempel: Et webbanner på op til 960×120 px eller 250×350 px i GIF format gerne dynamisk med 3-6 slides. Efter oplæg fra kunde. På basis af leverede illustrationer. Leveringstid: 2. dage. Banner leveres til kundens eje. Pris: DKK 1.019,00

TRYKT AVIS: Priser og annonceformater:
BOKS: 86 x 75 mm: 699,00 kr. 
BUND: 266 x 100 mm: 1080,00 kr.
1/4 SIDE: 131 x 180 mm: 1080,00 kr.
1/2 SIDE: 266 x 180 mm: 1.780,00 kr.
1/1 SIDE: 266 x 370 mm: 2.500,00 kr.
2/1 side midteropslag: 546 mm x 370 mm: 10.000,00 kr.
Tillæg for særlige placeringer:
Forside: 100%. Side 3,5,bagside: 25 %. Højreside øvrige: 10 %.
Gentagelsesrabatter:
3-5 indrykninger: 10 % 
6-9 indrykninger: 15 % 
10-12 indrykninger: 20%
Trykt annoncemateriale skal afleveres færdigt (pdf) mandag før udgivelse senest klokken 12. Bydelsaviserne beregner intet farvetillæg og ingen administrationsgebyrer.


Anvendelse af persondata
Modtager du vores nyhedsbrev, opbevarer vi kun dit brugernavn og din emailadresse. Dine data behandles fortroligt og lagres under sikre forhold, og i overensstemmelse med den gældende lovgivning. Dine data vil ikke blive udleveret til tredjepart. Du kan altid kontakte NORDHAVN Avis, hvis der er spørgsmål til ovenstående. Læs også vores cookie- og privatlivspolitik her.


Handelsbetingelser:

Bydelsaviserne: Generelle handelsbetingelser:

Betalingsvilkår:
Netto kontant 6 dage efter indrykningsdato.
Ved 1. rykker beregnes et gebyr på 50 kroner.
Ved 2. rykker beregnes et gebyr på 1,5% pr. måned efter forfaldsdato.
Indrykning og placering
Indrykningsdatoer og placeringsønsker overholdes i videste udstrækning. Såfremt pladsmæssige eller andre tekniske forhold kræver det, forbeholder Nordhavn Avis sig ret til at omplacere, fremrykke eller udskyde annoncer. Kan en bestilt placering eller et ønsket format ikke efterkommes, placeres annoncen bedst muligt og beregnes efter opnået placering og format. Såfremt særlige tekniske forhold kræver det, forbeholder vi os ret til at ændre et bestilt annonceformat uden forudgående meddelelse. Ved ikke færdigt materiale opkræves kr. 200,00 til dækning af produktionsomkostninger. Avisannoncer der måler mere end 340 mm i højden (tryk), beregnes til fuld spaltehøjde.
Reklamationer
Fejl og mangler ved annoncen, som skyldes Nordhavn Avis, vil blive godskrevet. Godskrivelse kan aldrig overstige det for annoncen fakturerede beløb. Reklamationer skal fremsættes senest 3 dage efter at annoncen er publiceret. Regningsreklamationer skal indsendes umiddelbart efter regningens modtagelse. Nordhavn Avis er uden ansvar for tab, annoncøren måtte lide i forbindelse med reklamationer fra kunder over varer eller tjenesteydelser, som er annonceret fejlagtigt på vores medier. Det gælder fejl, som er opstået p.g.a. såvel trykfejl, hørefejl, manglende indrykning eller indrykning på andet tidspunkt end bestilt.
Opsætning
Enhver annonce, der efter vores skøn kan forveksles med redaktionelt stof, forsynes foroven med ordet ANNONCE, der i typografi og størrelse klart angiver, at der er tale om en annonce. Pladsen medregnes i opmålingen af annoncen.
Nægtelse af indrykning
Nordhavn Avis forbeholder sig ret til at nægte optagelse af annoncer, der strider mod gældende love og bestemmelser, eller mod hensynet til læserne eller avisens interesser. Bydelsaviserne påtager sig dog intet ansvar for indrykning af annoncer, der er i strid med lovgivningen.
Betalingsbetingelser
Annoncører faktureres på udgivelsesdagen, og fakturaer skal være betalt senest seks bankdage efter udgivelsesdagen. Ved overskridelse af forfaldsdatoen uden at kunden har kontaktet Nordhavn Avis for at indgå en ny betalingsaftale, fremsendes rykkerskrivelse med gebyr på kr. 50,00 og betalingsfrist på fem bankdage. Rykkerskrivelse med gebyr fremsendes herefter løbende hver uge med gebyr på 1,5% af samlet pris ved forfaldsdato. Efter fire rykkerskrivelser overgives sagen til inkassoinddrivelse.
Tilbud og priser
Tilbud på annoncering sker på baggrund af Nordhavn Avis til enhver tid gældende prisliste. Prislisten forefindes opdateret på hjemmesiden. Alle tilbud er gældende i 30 dage, hvis ikke en kortere frist oplyses.
Rettigheder
Nordhavn Avis forbeholder sig ret til at arkivere og udgive alt redaktionelt indhold og annoncer i elektronisk form. Tredieparts affotografering eller erhvervsmæssig kopiering af indhold og annoncer med henblik på offentliggørelse eller produktion er ikke tilladt uden skriftlig aftale med Nordhavn Avis.

Close

Translate »