Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.
nordhavn container 3

Om to år kan containerne flytte fra Levantkaj

Om godt to år står en ny containerterminal klar til brug for enden af Oceankaj. Opgaven med at bygge terminalen sendes nu i såkaldt prækvalifikation.

Den nye containerterminal kommer til at ligge i forlængelse af den nuværende krydstogtterminal på Oceankaj og afløser den nuværende containerterminal på 140.000 kvm.. på Levantkaj. Den nye terminal bliver 25.000 kvm. større og ved siden af den bygges et distributionscenter, hvor indkomne varer fordeles og distribueres.

“Opførslen af et distributionscenter vil yderligere styrke de logistiske muligheder. Det vil bl.a. styrke den såkaldte ”last mile” af varer til centrum af København, hvilket bl.a. viste sig helt afgørende under pandemien,” siger Barbara Scheel Agsersnap, CEO i Copenhagen Malmø Port (CMP). 

Flere naturorganisationer har sammen med Østerbro Lokaludvalg krævet at containerterminalen flyttes helt væk fra København, i stedet for at blive placeret på Oceankaj. For kun en måned siden forsøgte formand for Østerbo Lokaludvalg at genfremsætte idéen – i sidste øjeblik inden byggeprocessen tager fart. Den kommende park i Nordhavn bliver nabo til containerterminalen, og her vil både naturforeninger og idrætsforeninger gerne have så meget plads som muligt.
“Der er brug for pladsen til den nye naturpark, men det handler også om at skabe luft og plads til de mange tusinde mennesker, som skal bo på Ydre Nordhavn, Og det handler om at skabe ordentlige trafikforhold på vejene ind til Østerbro,” forklarerde Allan Marouf.

Men Barbara Scheel Agsersnap mener at der er sund fornuft at føre varerne gennem Nordhavn.
“På den måde sejles varerne så langt som muligt – helt tæt til slutkunden – hvilket giver det mindst mulige CO2-aftryk. Samtidigt reduceres trafikken på vejene. Lastbilerne kan allerede i dag ledes uden om Københavns centrum via Nordhavnstunnellen, og med de kommende projekter bliver vores lokation forstærket yderligere – både når man ser på den service vi kan tilbyde, og på det lavere CO2 aftryk,” siger hun

Adm. direktør i By & Havn, Anne Skovbro, påpeger at Indre Nordhavn – og dermed også Østerbro –  vil blive sparet for meget af lastbiltrafikken, når den nye Nordhavnstunnel under Svanemøllebugten er færdig i 2027. Så vil transport til og fra containerterminalen få direkte adgang til motorvejsnettet.
“Dermed bliver Indre Nordhavn aflastet for en stor del af den tunge trafik, der i dag kører i krydset Kalkbrænderihavnsgade/Sundkrogsgade og på strækningen Sundkrogsgade samt Baltikavej,” siger hun.

PÅ levantkaj skal flytningen af terminalen være startskuddet til en yderligere udbygning af Nordhavn. Her skal der opstå et helt nyt boligkvarter med bl.a. skole, kirke og idrætsfaciliteter. I alt skal der en gang bo 35.000 mennesker i Nordhavn.

FAKTA: Ny containerterminal i Ydre Nordhavn

  • Det er planen at containerterminalen skal stå færdig i slutningen af 2024. 
  • By & Havns rådgivere udsender opgaven med at bygge den nye containerterminal i prækvalifikation ultimo marts 2022. Udbuddet bliver lavet som en totalentreprise.
  • By & Havn er bygherre, mens Copenhagen Malmø Port (CMP) bliver operatør.
  • Containerterminalen får to nye containerkraner, en mulighed for kajlængde på op til 550 meter og en vanddybde ned til 12,5 meter. Det er 2,5 meter dybere end den nuværende containerterminal har. Hertil nye og moderne havnefaciliteter og erhvervsbygninger.
  • Prisen for at anlægge den nye containerterminal inkl. kraner, vejadgang og øvrige faciliteter forventes at blive omkring 800 mio. kr.
  • Med placeringen af den nye containerterminal i Ydre Nordhavn optimeres ligeledes besejlingen til terminalen til gavn for alle rederier, der kommer til at anvende terminalen.
  • Der gøres plads til, at terminalen løbende kan udbygges i takt med, at godsmængderne øges og nye logistikvirksomheder m.v. kommer til.
  • Den eksisterende terminal på Levantkaj udgør ca. 140.000 m2. Når den nye terminal i Ydre Nordhavn er fuldt udbygget, vil den udgøre ca. 165.000 m2.
  • Området, hvor terminalen placeres, er en del af et nyt jordopfyld på i alt 100 hektar i Ydre Nordhavn. Udover containerterminal skal dette område blandt andet også rumme en 28 hektar ny, stor naturpark.
  • Der er udarbejdet VVM (miljøvurdering) for anlæg af den nye containerterminal og meddelt miljøgodkendelse af projektet.
Close

Translate »