Selvbetjening for abonnenter

Gå til Selvbetjening I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.

Orientkaj genåbner

sundmolen7. august er det planen, at Orientkajs forlængelse til Sundkrogsgade åbner for trafik. Samtidig åbner cykelstien til Orientkaj Station. Glückstadtsvej lukkes for biltrafik.

Bilrafikken til og fra Sundmolen omlægges nu permanent til Orientkaj, som bliver den eneste adgangsvej til molen for biler. Vejen er blevet forlænget til Sundkrogsgade, hvor bliver tilsluttet ved DFDS bygningen. Endnu en vej ventes færdig i august, nemlig Alexandriagade ved Hotel Comwell og Østre Landsret. Den gade er dog i første omgang kun for køretøjer til byggepladserne. 
Det næste store vejprojeket bliver at udvide Sundkrogsgade til fire spor med signalregulerede kryds. Det arbejde forventes først at være færdigt ultimo 2021.

Bro og kanaler
Men dermed er det ikke slut med byggeaktiviteten i området. Så snart Orientkaj åbnes, lukkes den nuværende adgangsvej Klubiensvej på Sundmolen, og arbejdet med at anlægge en bro over den kommende kanal mellem Kronløbsbassinet og Orientbassinet går straks i gang. 
Samtidig lukkes Glückstadtsvej for biltrafik permanent.

Endnu flere projekter
I august måned færdiggøres også Hamborg Plads i Århusgadekvarteret. På lidt længere sigt kan Nordhavn se frem til yderligere broarbejder på Sundmolen. Frem mod efterårsferien skal der anlægges endnu en kanal med broer tværs over Sundmolen ved Pakhus 47. I Århusgadekvarteret mellem de to bygninger i Orienten skal By & Havn færdiggøre Orient Stræde.

Kaotisk vejomlægning

Første hus på Stubkaj er på vej

Tårnkraner og asfaltvej i kronløbsbassinnet

 

status

Close