Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.
partner noa penge gobredbaand 19 01 2021

Overskud i By & Havn

By & Havn har netop fremlagt sit halvårsregnskab, som viser et resultat på 1,4 mia. kroner. 

Tallet er inklusive en såkaldt markedsværdiregulering af selskabets gæld, som er på 12,325 mia. kroner. By & Havns formål er nemlig at afdrage på en gæld – som selskabet er stiftet med – og som stammer fra overdragelsen af arealer fra Københavns Kommune. Afdragene til kommunen går til finansiering af bl.a. metrobyggeri.

Ser man bort fra denne markedsregulering af gældens værdi, lander resultatet på 1,042 mia. kroner, hvilket er mere end 600 mio. kr. bedre end resultatet i 1. halvår af 2020
Egenkapitalen vil eksklusiv markedsværdiregulering være på 735 mio. kroner – og inklusiv reguleringen på minus 1,5 mia. kroner.

Ifølge By & havn skyldes det gode resultat primært at selskabets byggeretter (grunde til salg) er steget i værdi, og at der er kommet flere områder til. Udvikling og salg af byggeretter i Ørestad og Indre Nordhavn fortsat på “tidligere års høje niveau”. De nye udviklingsområder ved Fælledby og Stejlepladsen har fået godkendte lokalplanerne, og områderne kan derfor medtages i resultatet. 

By & Havn forventer samtidig salg af andre byggeretter for mere end 1 mia. kroner i resten af 2021, og det gør at adm. direktør Anne Skovbro er glad og stolt over resultatet.
“Ikke alene lander By & Havn et af de bedste resultater i selskabets historie, som er med til at nedbringe gælden for sjette år i træk, men samtidig kan vi nu fremvise en positiv egenkapital. Det synes jeg er en milepæl, der er værd at bemærke,” siger hun.

Det er By & Havns mål, at selskabet kan forbedre egenkapitalen yderligere med 3 mia. kroner frem mod 2023 – hvis der ses bort fra effekten af markedsværdiregulering af gæld – og af udbetalinger til selskabets ejere.

Af nøgletallene for 1. halvår af 2021 fremgår det desuden, at:

  • Den nominelle nettogæld blevet reduceret med godt 50 mio. kr. og udgør nu 12.354 mio. kr. inkl. gæld til Københavns Kommune.
  • Der i alt solgt byggeretter for 1.312 mio. kr. Salgene resulterede i en avance på 683 mio. kr. I 2020 blev der solgt byggeretter for 1.178 mio. kr. 
  • Omsætningen fra forretningsområdet Parkering udgjorde 42 mio. kr. Der er tale om en nedgang på 4 mio. kr. i forhold til i 1. halvår af 2020
  • Omsætningen fra forretningsområdet Udlejning udgjorde 111 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til i 2020.

 

Close

Translate »