Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.
gaatur 2316

På bæredygtig gåtur i Nordhavn

Nordhavn er bæredygtig på mange måder. Forleden var der Tour de Bæredygtighed med By & Havn.

Nogle af bæredygtighedskvaliteterne i Nordhavn er lidt hemmelige. Hvem vidste for eksempel, at der ligger et kæmpe batteri under P-hus Lüders?  Eller at beboerne på Sandkaj har brugt havvand til toiletskyl?
De to og mange andre ‘hemmelige’ projekter kunne man få mere at vide om, hvis man torsdag 24. marts var med på ‘Tour de Bæredygtighed’ i Nordhavn med Adm. direktør Anne Skovbro og andre fagmedarbejdere og samarbejdspartnere. 

Omkring 60 beboere og andre nysgerrige var mødt op foran P-Hus Lüders for at gå tur i Århusgadekvarteret og Sundmolen, og for at høre om byudviklingen og om de bæredygtige initiativer og tiltag, som er indbygget i hele kvarteret. Alle fik udleveret et headset, så de kunne høre hvad der blev sagt.

For eksempel ligger der et 3,5 ton stort Li-ion batteri i P-hus Lüders’ stueetage. Energien fra batteriet kan anvendes, når der er behov for at mindske belastningen af elnettet, som dermed kan drives mere omkostningseffektivt. Det kan bruges til at oplagre energi fra vedvarende energikilder.  Det kan også bruges til at forsyne f.eks. ladestanderne i p-huset med strøm.  Fuldt opladet kan batteriet forsyne cirka 60 husstande i et døgn. Batteriet blev etableret i 2017 af Radius og ABB under forsknings- og demonstrationsprojektet EnergyLab Nordhavn, men er lige nu ved at blive solgt, så det kan indgå i nye lokale, energifælleskaber.  

“Vi er gået i gang med et nyt forskningsprojekt om at starte energifællesskaber op med beboere og boligselskaber her i Århusgadekvarteret. Vi vil samtidig undersøge, hvordan man kan gå sammen om at dele energi på en smartere måde. Det kan være ved at udnytte lokalt produceret vedvarende energi fra f.eks. solceller eller varmepumper, så man kan dele energien lokalt når der er et overskud, og indføre intelligent strømforbrug, hvor man kan bruge strømmen når der er mest af den og den er billigst” fortalte Christopher Tolstrup fra selskabet Enyday, der med i partnerskabet Nordhavn Energifællesskab. De øvrige partnere er DTU, By & Havn, Københavns Kommune, Energi Danmark, EWII og PowerLabDK.

Turen kom også forbi Sankt Petersborg Plads, som meget snart er klar til indvielse. Parken langs med P-huset har fået beplantning, siddemøbler og legeredskaber – alt sammen inspireret af nærheden til vandet. Lamperne ligner perler, og legeredskaberne er udformet som muslinger og søstjerner. Anlægsarbejdet er foregået på en fossilfri byggeplads med entreprenørmaskiner, der har været drevet af fossilfrie dieselalternativer, som reducerer udledningen af CO2 med op til 90% ift. diesel og også mindsker støj og lugtgener mærkbart. 

Deltagerne fik også en orientering om indretningen af Hamborg Plads, og var nede for at se på den grønne beplantning på Sandkaj, som står foran en opgradering. Blandt andet skal der ny beplantning i bedene, fordi der er blevet gået og gravet i de nuværende bede, så de er i dårlig forfatning.
“Vi har fået mange tilbagemedlinger om den nuværende beplantning, blandt andet omkring sivbevoksningen, som ikke fungerer optimalt. Så nu udarbejder vi med en ny plan,” fortalte medarbejderne fra By & Havn. Det blev godt modtaget af en deltager:
“Bedene bruges som hundetoiletter i dag, så det ville være fint hvis der kom en slags kant på bedene, så det bliver sværere for hundene at gå derind og besørge.”

Det er også på Sandkaj, at beboerne i en hel ejendom har deltaget i et forsøg med toiletskyl med saltvand, som HOFOR og Københavns Kommune stod bag. Forsøget fandt sted i 2017-2019 , hvor beboerne brugte saltvand fra deres egen boring i gården til toiletskyl. Et ekstra rør var ført op i lejlighederne. På gåturen i sidste uge fortalte en beober at det havde været et spændende projekt, som beboerne gerne var fortsat med. By & Havn fortalte, at det kun er muligt at lave den slags projekter med en dispensation. Lovgivningen tillader endnu ikke permanente ordninger for alternativ vandforsyning.

LÆS OGSÅ: Hus i Nordhavn har toiletskyl med saltvand

Så gik turen over til Sundmolen. På vejen fortalte By & Havn om planerne om at indrette byrummet langs med og under mterohøjbanen. Her skal der være nogle streetfaciliteter for unge, men det har været vigtigt for By & Havn gøre det til et sted som piger også vil bruge. Derfor er der lavet workshops med målgruppen for at finde ud af, hvilke faciliteter og opholdsrum, især piger gerne vil benytte.
På Sundkaj kunne deltagerne høre om det nye Grønne Forløb mellem pakhusene og beboelsesejendommene – og få et indtryk af det kommende maritime miljø omkring Stubkaj. I stueetagen til Stubkajbygningen skal der være et maritimt center for børn og unge, som også er ved at blive tegnet og planlagt i detaljer.

Flere spurgte til, hvornår mon kanalerne ved Sundmolen og ud i Kronløbsøen blev fyldt med vand. Og hvornår det bliver muligt at sejle i kajak og robåd mellem Nordhavn og Svanemøllehavnen.
“Vandet i kanalerne kommer så snart Kronløbsøen og Stubkaj er færdigbygget. Men forbindelsen til Svanemøllehavnen må vente lidt endu. Det skyldes at der stadig sejler store containerskibe ind i Orientbassinet ved containerterminalen. Og det dur ikke at blande kajakken med containerskibe. så først når containerterminalen er flyttet ud på Oceankaj, vil vi etablere kanalforbindelsen til Svanemøllen,” fortalte Anne Skovbro.

Derefter var turen slut. Deltagerne lagde deres headsets tilbage på et bord og sagde farvel. Da turen var overtegnet, overvejer By & havn lige nu at gentage touren snarest.

Close

Translate »