Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.

Plan om fri badning i hele Nordbassinet

Måske bliver det tilladt at bade i hele Nordbassinet ud for Sandkaj. Teknik- og Miljøforvaltningen har peget på netop Nordhavn som egnet til et pilotforsøg om fri badning.

• Syv partier i Borgerreapræsentationen stillede i december sidste år forslag om at øge adgangen til at bade i Københavns Havn. 

I dag er det ulovligt at bade i havnen, med mindre det foregår særlige steder. Partikerne ønsker at det skal være tilladt overalt. Med mindre det ikke er tilladt.

Vanskeligt ar realisere
Lige siden december har to forvaltninger arbejdet på et svar til partierne. De har bl.a. indhentet høringssvar fra By &B Havn.Meldingen er klar: Forslaget er vanskeligt at gennemføre. 

Faktisk er reglerne fastsat i et havnereglement som er godkendt af Søfartsstyrelsen. Så kommunen kan ikke bare gøre hvad den vil.

Desuden kan fri badning ikke indføres ved havneudløb, kloakudløb, havnebusser og i smalle kanaler med trafik. Så en generel tilladelse vil medføre mange flere ‘forbudt’ skilte, end der i dag er ’tilladt’ skilte.

 Det vil også komme til at koste penge når man rent fysisk skal skabe en sikker adskillelse mellem sejlende og badende. Dertil kommer aftaler med havnerundfart, private bolværksejere osv. 

Fri badning i Nordhavn
I stedet foreslår forvaltningerne en test af fri badning i for eksempel Nordbassinet syd for Sandkaj ved Nordhavn. I en indstilling til politikerne beskrives fordelene: 

– Der er tale om et stort, delvis lukket område med sparsom skibstrafik på vandet. 

– Der er allerede et stort badeområde ved Sandkaj.

– Og den i forvejen udbredte ulovlige badning vil blive legaliseret. 

Af udfordringer nævner man den lokale bådtrafik fra bådebroen ved Gittervej. Det kan måske løses ved, at bådtrafikken lægges i den sydlige del af bassinet.

Man skal også være opmærksom på sikkerhedskrav ved FN-Byen og et forurenet sediment-depot midt i bassinet. Men de steder, hvor det ikke skal være muligt at bade, kan evt. afgrænses med såkaldt banetov.

Politikerne i Teknik og Miljøudvalget skal tale videre om evt. pilotforsøg på deres næste møde 22. april. 

De skal bl.a. drøfte alternative løsninger, som f.eks. at bygge nye badezoner og havnebade – eller udvide de nuværende. Her nævnes også Sandkajs badezone som en mulighed.

Hvis der er flertal for at gå videre med pilotforsøg eller større eller nye badezoner, skal der forhandles om penge til projekterne ved budgetforhandlingerne i eftersommeren. 

Du skal have abonnement for at læse denne artikelFå adgang til Nordhavn Avis - Første måned på gratis prøve

Close

Translate »