Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.
pakhus53 lokalplan close

Politikere giver grønt lys for ekstra etage på Pakhus 53

Hele pakhuset skal være et moderne erhvervslejemål men bevare sit udseende som gammelt pakhusTrods flere protester kan Pakhus 53 på Sundmolen nu få sig en ekstra etage. Forslaget er på vej til godkendelse.

Det er By & Havn, som vil renovere og forhøje det eksisterende pakhus midt på Orientkaj til 21 meter. Det har krævet et tillæg til lokalplanen for området, som Teknik- og Miljøudvalget gjodkendte første gang i december 2022. 
Men sagen skulle til genbehandling på grund af et forslag fra By & Havn om at nedsætte om nedsætte parkeringsnormen med 20 procent for kontorbyggeri.

LÆS OGSÅ: LOKALPLAN OM PAKKUS UDSKYDES

Parkeringsnorm ændret
Det giver i alt 23 parkeringspladser – imod lokalplanforslagets oprindelige parkeringsnorm, der ville give 28 parkeringspladser til samme kontorbyggeri.

Forvaltningen anbefaler at imødekomme By & Havns forslag og i dag 2. februar genbehandler udvalget sagen så den kan sendes videre til godkendelse i Borgerrepræsentationen. 

LÆS OGSÅ: EN EKSTRA ETAGE VIL SKAMFERE PAKHUS 

Høringsperiode med klager
Der kom 20 høringssvar i den offentlige høringsperiode. Ti henvendelser handlede om for tæt bebyggelse i Nordhavn og seks henvendelser handlede om at påbygningen vil tage udsigt. Syv henvendelser mente, at der vil komme skyggegener og forværrede dagslysforhold som følge af påbygningen.

pakhus53 lokalplan viewVisualisering af pakhusene på Orientkaj og de kommende bygninger, som kan opføres mellem pakhusene.I indstillingen til lokalplantillægget har forvaltningen bemæket følgende om tæthed og udsigtsgener;
“Oplysninger om tæthed mellem bygningerne og udsigten fra bygninger ifm. realisering af lokalplanen har været offentligt tilgængelige, før nye boliger blev etableret.”

Om skyygevirkning anfører forvaltningen, at skygger som følge af påbygningen vil ramme bygninger syd for planforslagets område om sommeren efter kl. 19.00. Og det vurderes ikke at være et problem. 

Blå stålplader
Pakhus 53 er opført i 1955 og udpeget som bevaringsværdigt, men må gerne ændres i respekt for bygningens historie.
En ekstra etage udføres med blå facadeplader og fremstår som en kontrast til det eksisterende bevaringsværdige pakhus’ røde teglstensmur. Det forlyder, at de blå stålplader skal komme fra en stor hal i Ydre Nordhavn, som står for at blive revet ned.

På taget kan der opføres solceller og en tagterrasse med nye træer og beplantning. Udover den ekstra etage skal der også foretages ombygninger med indskudte etagedæk i de eksisterende etager, så der i alt kommer ekstra 7.800 kvm. mere areal.

 

Close

Translate »