Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.

Redmolen klar til næste fase: Pæleramning

Så snart det kan lade sig gøre, begynder PFAs projektselskab for Redmolen at ramme betonpæle i undergrunden. Der er stor interesse for de kommende lejligheder.

De kommende fem byggefelter på Redmolen skal funderes med betonpæle, som bankes ned i undergrunden. I de sidste par måneder har projektselskabet PFA Redmolen testet belastningen på pælene, for at sikre at den rigtige længde og omfang af pæle indgår i projekteringen. Arbejdet med prøveramning er næsten færdigt, og selve arbejdet med at banke alle pæle ned starter i april eller maj måned. Pæleramningen forventes at tage 4-5 måneder.

Ledninger i Gdanskgade
PFA overtog grunden på Redmolen fra By & Havn i december 2019, og i januar 2020 startede det forberedende arbejde på området. 

Hver time pumpes der 30-115 kubikmeter grundvand væk fra grunden, så den er tør. Redmolen har også fået ledninger til el, fjernevarme, fjernkøl, vand og kloakker. 

For at få plads til de mange ledninger og rør var det nødvendigt at etablere en en ekstra afstivende spunsvæg der adskiller Gdanskgade fra de kommende kældre på byggefelterne. Gdanskgade anlægges på nordsiden af molen. De øvrige gadenavne på Redmolen bliver Tallingade, Mariehamngade, Klapeidagade og Rigagade. Det er forventningen, at hele området vil stå klar i 2023.

Interesser for boliger
PFA Redmolen oplyser, at der er stor interesse for de kommende boliger på Redmolen. Der bliver bygget ca. 115 boliger, og det er forventningen, at de bliver sat til salg lige før eller efter sommerferien i år. 

Boligerne ligger i hhv. en københavnerkarré og et længehus.  Der bliver 86 boliger i københavnerkaréen og 29 boliger i længehuset. Boligerne bliver indrettet i forskellige størrelser fra 65 til 220 kvm. 

Mistanke om bedrageri
I begyndelsen af marts 2020 kom det frem at et rådgivningsfirma, som PFA har anvendt, angiveligt skulle have krævet betaling fra en entreprenørvirksomhed som betingelse for, at rådgivningsfirmaet skulle anbefale PFA at ind-gå aftale med den pågældende entreprenør.

PFA tager meget kraftigt afstand fra de formodede handlinger, som der ses meget alvorligt på. Det kan i den forbindelse bekræftes, at PFA har indgivet en anmeldelse til politiet om begrundet mistanke om bedrageri mod PFA i forbindelse med byggeprojektet. Sagen kommer imidlertid ikke til at påvirke byggeriet på Redmolen, skriver PFA Redmolen på projektets hjemmeside

Du skal have abonnement for at læse denne artikelFå adgang til Nordhavn Avis - Første måned på gratis prøve

Close

Translate »