Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.
kanal sundmolen 518

Så kom der vand i Sundmolekanalen

Så skete det. Kanalen ved Sundmolen er blevet fyldt med vand. Og snart forbindes kanalen til Kronløbsbassinet.

Torsdag 19. maj var en mærkedag for beboerne på Sundmolen, og for By & Havn og for entreprenørfirmaet M.J. Ericsson. Efter flere års arbejde med at bygge de nye kanaler og broer omkring Sundmolen, begyndte det første vand at risle ind i kanalsystemet og under tre nybyggede broer. 
En pumpe slyngede vandet hen over spunsvæggen ved  Orientbassinet, og i løbet af de næste dage steg vandet stille og roligt i kanalforløbet hen til Stubkaj samt til Trælastholm på den anden side af metroen. 
Her mødte vandet en ny spunsvæg, for der er stadig byggepladser begge steder. Men senere i år skal kanalstykket forbindes til Kronløbsbassinet samt til kanalsystemet på Trælastholmen.

kanal sundmolen 458Helt særlig opgave
Entreprenørfirmaet M.J. Ericsson har siden 2017 stået forbyggeriet af kanaler og broer på Sundmolen. Det har været en vanskelig proces. Byggeriet skulle planlægges i forhold alle de øvrige byggerier, både boligbygeri på Sundmolen og metrobyggeri ved Orientkaj. 
Da kanalen skulle udgraves, stillede Metroselskabet skærpede krav til sikkerheden, så spunsvæggene skulle afstives med store stålrør under udgravningen. Sundmolen  skal også have fem nye broer, hvoraf de fire nu er bygget. 

Plads til både under broerne
Kanalen er ganske dyb, så den kan håndtere vandmængderne i alle strøm- og tidevandsforhold. Der vil være cirka 2,5 meter ned til vandspejlet fra kaj-kanten. 
Det betyder at kajakker, robåde og mindre fartøjer kan passsere under broerne, og at kanalen ikke løber over ved storm og højvande – i hvert fald ikke med de nuværende prognoser for vandstanden i havene.

kanal sundmolen 471Godt fiskemiljø
På bunden af kanalen er der lagt et lag af grus og småsten, som skal bidrage til et rigt og sundt liv for dyr og planter under vandoverfladen. 
“Sammen med WWF arbejder vi på at forbedre levevilkårene. Når der er sten og grus på bunden, beskytter det fiskeæg og småfisk, så de kan vokse sig store, før de svømmer ud i havnen og videre ud i havet,” udtaler Udviklings- og salgsdirektør Ingvar Sejr Hansen, By & Havn.

 

Close

Translate »