Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.

Sådan kan Kalkbrænderihavnsgade faceliftes

By & Havn og Københavns Kommune har med input fra lokale beboere og interesserede udarbejdet et forslag til, hvordan Kalkbrænderihavnsgade i fremtiden kan blive en mere grøn og attraktiv gade.

Borgerrepræsentationen skal til august beslutte, om forslaget kommer med i kommunens budget.

Kalkbrænderihavnsgade er i dag en lang, grå og kedelig fornøjelse. Med sine op mod 21.000 daglige køretøjer er bilisterne altdominerende på den firesporede ringvej, der adskiller Østerbro og Nordhavn.

Projektet omfatter Kalkbrænderihavnsgade på strækningen mellem Kastellet og Svanemøllen Strand, som fremstår i som et noget gråt og kedeligt landskab. Og det er ikke sådan lige til at omdanne gaden til en mere imødekommende og grøn vej, der på den ene side skaber sammenhæng og på den anden side indbyder til et aktivt byliv med attraktive byrum.

By & Havn og Københavns Kommune har med hjælp fra COBE arkitekter undersøgt mulighederne, bl.a. gennem en dialog med lokale borgere, og det er nu blevet til et forslag, som onsdag eftermiddag blev præsenteret for cirka 60 beboere og interesserede i Pakhus 54 på Sundmolen. Se forslaget her

Ved Sandkaj og Gittervej skal kigget til havnen så vidt muligt bevares. En cykel- og gangsti skal føre folk ned til vandet.

Forslaget fra COBE arkitekter centrerer sig om fem hovedtemaer:
– Mere og varieret beplantning
– Forbedrede oplevelser for bløde trafikanter
– Grøn afskærmning
– Formidling om biodiversitet
– At gadens nærhed til vandet bevares og forstærkes.

For at skabe et sammenhængende forløb på en strækning med mange grundejere, lægger forslaget op til at de fem temaer udfoldes og integreres på ledige arealer langs hele gaden. 

Forslaget bliver nu overleveret til de københavnske politikere, der i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger efter sommerferien skal beslutte om der skal afsættes penge til at realisere projektet.  

Set fra en helikopter syner begrønningen ikke af meget, men det vil selvfølgelig opleves anderledes, hvis man er et lille menneske som bevæger sig gennem terrænet. (Illustrationer: COBE)

   

Du skal have abonnement for at læse denne artikelFå adgang til Nordhavn Avis - Første måned på gratis prøve

Close

Translate »