Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.
allan marouf

Sæt nu farten ned på ‘Ring 1’

Henvendelse om hastighed og trafiksikkerhed på Kalkbrænderihavnsgade: Østerbro Lokaludvalg vil gerne foreslå, at hastigheden på Kalkbrænderihavnsgade nedsættes fra 60 til 50 km/t, og at der sættes mere fokus på at forbedre trafiksikkerheden for bløde trafikanter ved de to krydsninger ved Vordingborggade og Århusgade.

Åbent brev til medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget

Lokaludvalget har med glæde modtaget information om, at hastighe-den nedsættes på flere 60 km/t strækninger til 50 km/t som en del af Budget22’. Dog undrer det lokaludvalget, at Kalkbrænderihavnsgade ikke er med på listen. Hastighedsgrænsen i den nordlige del (ved Nordhavnsvejen) er i forvejen 50 km/t, og det samme gør sig gældende mod syd ved forsættelsen ad Folke Bernadottes Allé.

Kalkbrænderihavnsgade har en meget høj andel af tung trafik. Samtidig er oversigtsforhold og plads ved de to krydsninger ved hhv. Vordingborggade og Århusgade problematiske, særligt for bløde trafikanter. Netop disse to kryds er sammenhængen mellem det gamle og det nye Østerbro, og der bør være ekstra fokus på, at gøre adgangen mellem de to dele af bydelen mere tilgængelige.

Dette både for at sikre bl.a. skolebørn i det daglige, men også for at sikre en sammenhæng i byde-len på længere sigt. Nordhavnsområdet mangler stadig en række faciliteter bl.a. i form af idrætstilbud, og det er derfor nødvendigt, at beboere kan krydse sikkert. På samme måde skal beboere på det ”gamle” Øster-bro kunne bruge havnen og vandet rekreativt.

Lokaludvalget vil gerne opfordre til, at der sættes foranstaltninger i gang, som vil kunne forbedre trafiksikkerheden i ovennævnte kryds. Lokaludvalget indgår gerne i dialog med forvaltningen herom.

Venlig hilsen fra Allan Marouf, Formand for Østerbro Lokaludvalg

Close

Translate »