Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.

Se det nye Nordhavn her

Den nye strukturplan for Nordhavn er klar. Planer om ny bolig-ø, stort strandområde og en vandvej tværs gennem ydre Nordhavn. Tæt bebyggelse skal give halvanden million kvadratmeter boliger og erhverv. Dialogmøde om planen med Østerbro Lokaludvalg og By & Havn 4. oktober.

Strukturplanen er et arbejdsværktøj der sætter retning for hvordan arealerne i Nordhavn anvendes og de mange delprojekter samles. Det er fem år siden, at By & Havn sidst fremlagde en strukturplan for Nordhavn. Siden da er der vedtaget en Nordhavnstunnel, linieføringen for metroen er besluttet. Der er lavet lokalplan for Tunnelfabrikken, ligesom placeringen af naturparken og containerterminalen er besluttet. Endelig er det også blevet nødvendigt at indarbejde planer for stormflodssikring ved Svanemøllebugten

Derfor fremlægger By & Havn nu en ny strukturplan, hvor man kan se hvordan selskabet forestiller sig at Nordhavn vil se ud om cirka 30 år. Planen er udarbejdet i samarbejde med COBE, SLETH og Raw Mobility.

Illustationsplan med indtegnet metrolinieføring, grønne områder og kanaler. Ud for naturparken planlægges et strandområde. Ved erstatningshavnen i Færgehavn foreslås en ny holm med boligbyggeri, alternativ skal der tilføjes flere etagemeter andre steder. (Illustrationer: Strukturplan 2023. By&Havn, COBE, SLETH, Raw Mobility)

15.000 lejligheder
Hvad angår boligbyggeriet, skal der gøres plads til 1.528 mio. kvadratmeter etageareal, svarende til 15.280 lejligheder på 100 kvadratmeter hver. De nye kvarterer skal være karréer med en skala og tæthed svarende til de københavnske brokvarterer med op til 6 etager og 24 meters højde.

Men der fremlægges også forslag om at samle flere etagemeter omkring metrostationerne, så der her bygges op til 80 meter tættest på stationerne.. Det vil frigøre plads til flere grønne byrum andre steder.

Det samme gør sig gældende for forslaget om en ny bolig – Færgeholm – ved Færgehavn Nord (også kaldet ‘Erstatningshavnen’) ud mod Kalkbrænderiløbet. Her kan der bygges 40.000 etagemeter. Alternativt skal de 40.000 etagemeter lægges ind i bykvartererne på andre måder.

Planen har flere forslag til fordelingen af de mange etagemeter. Bl.a. kan man samle flere etagemeter omkring metrostationerne, så der her bygges op til 80 meter tættest på stationerne.. Det vil frigøre plads til flere grønne byrum andre steder.

Ny Bolig-ø? Ved Færgehavn Nord kan der bygges 40.000 etagemeter foran den nye lydtbådehavn.

Costa del Nordhavn
Ydre Nordhavns grønne og blå områder kommer til at bestå af Nordhavnsparken mod nord samt Nordhavnstippen, og en bred kanal fra nord til syd. Skudehavnsbassinet bevares også, ligesom der vil være flere mindre parker og grønt byrum inde i bykvartererne.

Og så skal Nordhavn måske have et stort strandområde med 1-2 kilometer sandstrand. Den skal ligge foran Nordhavnstippen ud til Øresund. Stranden kan anlægges lige ud for tippen, eller som en som en holm ude i vandet.

Standen skal ligge foran Nordhavnstippen ud til Øresund. Der er også forslag om at lægge nogle boliger lige ud til stranden. For strandholmen er p.t. ikke finansieret ligesom der først skal indhentes tilladelse til at opfylde området..

Rio Grande fra nord til syd
Ydre Nordhavn skal ikke have lige så mange kanaler gennem bydelen, som der er i Indre Nordhavn. I stedet skal der være én stor landskabelig kanal tværs igennem området – fra nord til syd. Kanalen får bløde kanter, og varierende dybde og bredde og kan have udstikkere til de grønne arealer og fungere som regnvandskanal. Den vil også understøtte forskellige former for dyre- og planteliv i og omkring vandet. 

Ydre Nordhavn får ikke kanaler gennem alle bykvartererne, men en bred kanal med naturlige bredder fra nord til syd.

Dialogmøde
By & Havn inviterer sammen med Østerbro Lokaludvalg til præsentation, samtale og et kig på den reviderede strukturplan.  Her deltager bl.a. Allan Marouf, formand, Østerbro Lokaludvalg, og Ingvar Sejr Hansen, udviklings- og salgsdirektør, By & Havn.

Mødet foregår onsdag den 4. oktober kl. 19-21 i Salen i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 København Ø. Der vil være kaffe, the, vand og kage. Det er gratis at deltage, men for at der er nok forplejning, skal man tilmelde sig ved at skrive til fp_oesterbrolokaludv@okf.kk.dk. Tilmelding er efter først-til-mølle princippet. 

Hent den reviderede Strukturplan Nordhavn i By & Havns mediearkiv (OBS! Tunge filer)

Du skal have abonnement for at læse denne artikelFå adgang til Nordhavn Avis - Første måned på gratis prøve

Close

Translate »